НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В УНІВЕРСИТЕТІ

Підготовче відділення

Іноземні громадяни, які не володіють мовою викладання (української або англійською), можуть її вивчати на підготовчому відділенні протягом одного року. Навчання здійснюється за наступними напрямами: інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний та гуманітарний.

Протягом навчання іноземні студенти вивчають українську мову, країнознавство, математику, фізику, хімію, інформатику, біологію та інші дисципліни, залежно від обраного напрямку.

За підсумками навчального року складаються випускні іспити. При позитивних результатах студенти отримують «Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян».

Бакалаврат і магістратура

Для іноземних громадян Університет здійснює професійну, наукову та практичну підготовку з метою отримання освітнього ступеню бакалавр і магістр. Термін навчання складає 4 роки та 1,5 роки відповідно. Навчання здійснюється українською та англійською мовами.

Післядипломна освіта

Іноземні громадяни можуть навчаться у аспірантурі і докторантурі Університету за умови наявності диплома магістра та демонстрування здібностей до наукової і дослідницької роботи. Для отримання ступеня кандидата наук (PhD) або доктора наук (DSc) необхідно підготувати та захистити дисертаційну роботу. Термін навчання складає 4 роки.

Translate »