Документи, що регламентують діяльність  ННІМСО, для внутрішнього використання:

Положення про прийом iноземцiв

Положення про службові відрядження працівників НАУ в межах України та за кордон
Положення про Навчально-науковий інститут міжнародного співробітництва та освіти

Положення про відділ міжнародних зв’язків Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти

Положення про Центр міжнародної освіти Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти
Положення Ради з мiжнародного спiвробiтництва
Стратегія інтернаціоналізаціції

Програма вступного випробування до аспірантури з української (російської) мови для іноземних громадян

Програма вступного випробування з мови навчання за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС “Магістр”

Програма вступного випробування з мови навчання за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС “Бакалавр”

Програма вступного випробування з математики за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС “Бакалавр”

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Національному авіаційному університеті