Національний авіаційний університет

National Aviation University

 

 

Вартість підготовки фахівця ОС Магістр на 2023/2024 н.р.

Tuition Fees, Master Degree, 2023/2024

Спеціальність, Direction Українська

Ukrainian

Англійська English
UAH USD UAH USD
022 Дизайн  Design 60500 1654    
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Information, Library and Archival Business

60500 1654    
035 Філологія Philology 60500 1654    
051 Економіка Economics 60500 1654    
053 Психологія Psychology 60500 1654    
054 Соціологія Sociology 60500 1654    
061 Журналістика Journalism 60500 1654    
071 Облік та оподаткування Accounting and Taxation 54900 1501    
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Finance, Banking , Snsurance and the Stock Market

54900 1501    
073 Менеджмент Management Логістика

Logistics

54900 1501 69900 1911
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Management of Foreign Economic Activity

54900 1501 69900 1911
075 Маркетинг Marketing 54900 1501 69900 1911
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Business, Trade and Exchange Activities

54900 1501    
081 Право Law Science 68350 1869    
101 Екологія Ecology 54900 1501    
113 Прикладна математика Applied Mathematics 65900 1802    
121 Інженерія програмного забезпечення

Software Engineering

75190 2056    
122 Комп’ютерні науки Computer Science 68350 1869    
123 Комп’ютерна інженерія Computer Engineering 68350 1869 83350 2279
124 Системний аналіз System analysis 63090 1725    
125 Кібербезпека

Cybersecurity

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Security of Infornation and Communication systems

63090 1725    
Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

Office and Information Management

63090 1725    
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Aircraft and Rocket Engineering

 

Літаки і вертольоти

Aircrafts and Helicopters

75190 2056    
Обладнання повітряних суден

Aircraft Equipment

75190 2056 90190 2466
141Електроенергетика, електротехніка

 та електромеханіка

Electrical Energetics, Electrical Engineering and Electrical Mechanics

Енергетичний менеджмент

Energy Management

68350 1869    
Електротехнічні системи електроспоживання

Electrical Power Consumption Systems

63090 1802    
142 Енергетичне машинобудування

Power-Plant Engineering

Газотурбінні установки і компресорні станції

Gas Turbine Plants and Compressor Stations

75190 2056    
161 Хімічні технології та інженерія

Chemical Technology and Engineering

54900 1501    
162 Біотехнології та біоінженерія

Biotechnologies and Biological Engineering

Фармацевтична біотехнологія Pharmaceutical Biotechnology 48000 1313    
Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Ecological Biotechnology and Bioenergetics

48000 1313    
171 Електроніка

Electronics

Електронні системи

Electronic systems

48000 1313 63000 1723
172 Електронні комунікації та радіотехніка Electronic Communications and radio engineering Аппаратура радіозвязку, радіомовлення і телебачення

Radio Communication Broadcasting and TV Devices

72460 1982    
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси Radio Electronic Devices, Systems and Complexes 72460 1982    
Телекомунікаційні системи та мережі Telecommunication Systems and Networks 72460 1982    
Біотехнічні та медичні апарати і системи Biotechnical and Medical Apparatus and Systems 65620 1795    
173 Авіоніка

Avionics  

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

Complexes of Flight and Navigation Equipment

63090 1802 78090 2135
186 Видавництво та поліграфія

Publishing and Polygraphic Business

63090 1802    
191 Архітектура та містобудування

Architecture and Urban Planning

60500 1654    
192 Будівництво та цивільна інженерія

Construction and Civil Engineering         

60500 1654 75500 2065
193 Геодезія та землеустрій

Geodesy and Land Survey

60500 1654    
231 Соціальна робота Social Work 60500 1654    
242 Туризм Tourism 60500 1654    
272 Авіаційний транспорт

Aviation Transport

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів Aircraft Maintenance Engineering 105260 2878 120260 3289
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Airport Work Technologies and Technical Equipment

105260 2878    
Обслуговування повітряного руху

Air Traffic Services

65620

 

1795 80620 2205
Системи аеронавігаційного обслуговування

Air Navigation Systems

65620

 

1795    
275 Транспортні технології (на повітряному транспорті) Air Transport Technologies Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

Air Transportation Management

54900 1501 69900 1911
Мультимодальний транспорт і логістика

Multimodal Transport and Logistic

54900 1501    
281 Публічне управління та адміністрування 54900 1501    
291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії

International Relations, Public Communication and Regional Studios

80900 2212    
292 Міжнародні економічні відносини

International Economic Relations

80900 2212 95900 2622
293 Міжнародне право

International Law

80900 2212    

* фіксованою є ціна у гривні,

ціна в USD перерахована з урахуванням середнього курсу валюти на 04.07.23, що складає 1 дол. = 36,56 гривень, та може бути змінена у зв’язку зі зміною курсу валют.

Translate »