Національний авіаційний університет

Вартість підготовки здобувача вищої освіти освітнього ступеня бакалавра для іноземців та осіб без громадянства  денної  форми навчання на 2024/2025 навчальний рік українською мовою

Найменування спеціальностіНайменування освітньої програмиВартість за рік     (грн.)
022   ДизайнДизайн66586
ІТ – Дизайн66586

029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність66586 
Інформаційна аналітика та соціальні комунікації66586 
035   ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська66586 
051   ЕкономікаМіжнародна економіка66586 
Економічна кібернетика66586 
Економіка підприємства66586 
Цифрова економіка66586 
052   ПолітологіяПолітологія66586
053   ПсихологіяПсихологія66586
Психологія бізнесу60150
Практична психологія66586
054   СоціологіяСоціологічна експертиза соціально-політичних процесів66586 
Соціологія66586 
061   ЖурналістикаЖурналістика66586 
Реклама і зв’язки з громадськістю66586
071   Облік і оподаткуванняОблік і аудит60531
072   Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринокФінанси і кредит60531
073   МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)60531
Менеджмент авіакомпаній та аеропортів60531
Авіаційна логістика60531
Логістика60531
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності60531
075   МаркетингМаркетинг60531
Електронний маркетинг60531
076   Підприємництво та торгівляПідприємницька діяльність в авіації60531
Підприємництво та бізнес-технології60531
Митна та біржова справа60531
081   ПравоПравознавство66586
101   ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього середовища60531 
113   Прикладна математикаПрикладне програмне забезпечення72641
121   Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення72641
122   Комп’ютерні наукиІнформаційні управляючі системи та технології66586
Інформаційні технології проектування66586
Аналітика даних та штучний інтелект66586
123   Комп’ютерна інженеріяСистемне програмування66586
Комп’ютерні системи та мережі66586
125   Кібербезпека та захист інформаціїБезпека інформаційних і комунікаційних систем66586 
Системи та технології кібербезпеки66586
Управління інформаційною безпекою66586
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки66586
Управління кібербезпекою та захистом інформації66586
126   Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технології66586
134   Авіаційна та ракетно-космічна технікаОбладнання повітряних суден66586
Літаки і вертольоти66586
141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектротехнічні системи електроспоживання66586
Енергетичний менеджмент66586
142   Енергетичне машинобудуванняГазотурбінні установки і компресорні станції66586
Авіаційні двигуни та енергетичні установки66586
161   Хімічні технології та інженеріяХімічні технології палива та вуглецевих матеріалів60531
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів60531
162   Біотехнології та біоінженеріяФармацевтична біотехнологія49937
Екологічна біотехнологія та біоінженерія49937
163   Біомедична інженеріяБіомедична інженерія49937
171   ЕлектронікаЕлектронні системи49937
Електронні технології Інтернету речей49937
172   Електронні комунікації та радіотехнікаАпаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення66586
Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології66586
Телекомунікаційні системи та мережі66586 
Біотехнічні та медичні апарати і системи66586
173   АвіонікаКомплекси пілотажно-навігаційного обладнання66586
Комп’ютерний дизайн авіоніки66586
174   Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаКомп’ютеризовані системи управління та автоматика66586
Автоматика та автоматизація на транспорті66586
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва66586
Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем66586
176   Мікро- та наноситемна технікаФізична та біомедична техніка49937
186   Видавництво та поліграфіяТехнології  електронних мультимедійних видань66586
191   Архітектура та містобудуванняДизайн архітектурного середовища66586
192   Будівництво та цивільна інженеріяАвтомобільні дороги і аеродроми66586
Промислове і цивільне будівництво66586
Проєктування та експлуатація аеродромів66586
193   Геодезія та землеустрійЗемлеустрій та кадастр66586
Геоінформаційні системи і технології66586
231   Соціальна роботаСоціальна робота66586
242   Туризм і рекреаціяТуризмознавство66586
262   Правоохоронна діяльністьПравоохоронна діяльність66586
263   Цивільна безпекаЗахист об’єктів критичної інфраструктури49937
Організація пожежної безпеки49937
272   Авіаційний транспортТехнології робіт та технологічне обладнання аеропортів90796
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів90796
Безпілотні авіаційні комплекси66586
Льотна експлуатація повітряних суден107445
Обслуговування повітряного руху66586
Системи аеронавігаційного обслуговування66586
275   Транспортні технологіїБортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень60531
Мультимодальний транспорт і логістика60531
Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)60531
Організація авіаційних робіт і послуг60531
281   Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування60531
291   Міжнародні відносини, суспільні, комунікаційні та регіональні студіїМіжнародна інформація89291
Міжнародні відносини89291
292   Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини89291
Міжнародний бізнес89291
293   Міжнародне правоМіжнародне право89291 

022 «Дизайн»

          Підготовка дизайнерів за спеціальністю 022 «Дизайн» освітньої програми «Дизайн» має різнопланову спрямованість, це дизайн інтер’єрів громадських, житлових та офісних будівель, благоустрій міського середовища (дизайн-концепція, робочі креслення, візуалізація, макетування), промисловий дизайн (побутова техніка, електрообладнання, транспортні засоби, фірмова продукція, конструювання меблів, формоутворення малих архітектурних форм), комп’ютерний дизайн (тривимірна графіка, графічний дизайн). Професійна кар’єра на посадах: Дизайнер-виконавець інтер’єру та споріднених посадах: Дизайнер-виконавець графічних робіт, Дизайнер-виконавець меблів, Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

          Фаховий рівень підготовки дає можливість випускнику спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» реалізувати себе на ринку праці як: фахівець з інформаційної діяльності; професіонал у галузі інформації та інформаційний аналітик; офіс-адміністратор; організатор діловодства; документознавець; управлінець інформаційно-аналітичних структур; спеціаліст кадрової служби; секретар-референт, HR-менеджер, керівник відділу інформації та комунікації з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування; фахівець зв’язків з громадськістю та ЗМІ; керівник інформаційно-аналітичного центру як самостійного суб’єкта господарювання, так і структурного підрозділу будь-якої державної та комерційної установи; менеджер у сфері надання інформації; експерт із суспільно-політичних питань; спічрайтер тощо. Навчання проводиться за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність» (Місцем роботи можуть бути керівні посади в органах державної влади та місцевого самоуправління, в архівних, бібліотечних, науково-дослідних установах, інформаційно-аналітичних агентствах, на підприємствах різних форм власності.) та «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» (Сфера працевлаштування випускників: інформаційні установи різного рівня підпорядкування та форм власності, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації. Посади: Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом та офісний службовець (інформація)).

035 «Філософія»

Підготовка фахівців за спеціальністю «Філологія» освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» здійснюється у галузі філології та гуманітарних знань, мовної, міжособистісної та міжкультурної комунікації. Об’єкти професійної діяльності філологів-перекладачів: міжмовна та міжкультурна комунікація; мови і літератури в їхньому теоретичному та практичному аспектах; різні типи текстів – писемних, усних та віртуальних. Основні види професійної діяльності: прикладна (перекладацька, редакторська, експертна); педагогічна; науково-дослідна, проектна; організаційно-методична. Після завершення програми навчання випускники мають знання, вміння та навички, до дозволяють їм будувати професійну кар’єру у  галузі перекладу, міжмовної комунікації та викладання іноземної мови.

051 «Економіка»

          Освітня програма “Цифрова економіка” спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту. Освітня програма “Економічна кібернетика” (Бізнес-аналітика) поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в області сучасних інформаційних технологій. Фахівець з цієї галузі вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей в залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію керування економічними системами. Фахова підготовка студентів, як майбутніх спеціалістів, забезпечується грунтовною базовою програмою з економічних, комп’ютерних та економіко – математичних дисциплін. Ця програма максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даної спеціальності. Освітня програма «Міжнародна економіка» – це одна з найперспективніших освітніх програм спеціальності 051 «Економіка» для навчання і працевлаштування студентів. За час навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» студенти отримують навички системного аналізу глобальних економічних процесів, навчаються поєднувати знання з економічних відносин між країнами в межах світового господарства, закономірностей розвитку основних форм міжнародних економічних відносин, пов’язаних з рухом факторів виробництва, процесами інтернаціоналізації продуктивних сил та особливостей формування й розвитку міжнародної економічної політики держав та вміння застосовувати їх на практиці. Освітня програма «Міжнародна економіка» надає можливість обирати різні траєкторії навчання. У зв’язку з цим наші випускники можуть будувати успішну кар’єру в різних сферах як в державному, так і в приватному секторі. Навчання за освітньою програмою «Економіка підприємства» дає змогу отримати сучасні знання з організації виробництва, управління ефективністю діяльності, проектами, потенціалом і розвитком підприємства, комерціалізацією інновацій, бізнес-діагностики, стратегічного планування і прогнозування через моделювання бізнес-процесів, управління конкурентоспроможністю. Випускники програми «Економіка підприємства» можуть працювати у структурах підприємств, пов’язаних з виробничою, фінансовою, інноваційною, інвестиційною, збутовою діяльністю, державних організаціях, авіапідприємствах, науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах.

053 «Психологія»

          Психолог сьогодні – одна із найпопулярніших професій в усьому світі  Студенти  мають можливість самостійно обрати освітню програму для вивчення: освітню програму «Психологія», яка включає в себе авіаційну та екстремальну складову; освітню програму «Практична психологія», основне завдання якої – надання реальної допомоги клієнту та вироблення рекомендацій для самостійного вирішення ним різних психологічних проблем, розкриття творчого потенціалу, допомога людині у проєктуванні її власного життєвого шляху; освітню програму «Психологія бізнесу», яка надає знання й навички до опанування новітніми психотехнологіями для роботи у підприємництві. Випускники, отримавши повну вищу освіту, можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності, мати приватну консультаційну та психотерапевтичну практику і займати посади: психологів-консультантів; клінічних психологів; організаційних психологів та психологів підрозділів роботи з персоналом; психологів в установах, пов’язаних з професійними та техногенними ризиками; психологів у медичних закладах та медико-санітарних частинах; інженерних психологів у дослідно-конструкторських підрозділах; психологів у масмедіа, рекламі та PR; наукових співробітників у галузі психології; психологів бізнес-тренерів; спеціалістів HR; психологів у галузі політичних технологій; психологів консалтингових підприємств; психологів у наукових та освітніх закладах; викладачів закладу вищої освіти; психологів у екстремальних та кризових ситуаціях; психологів у авіаційній галузі (авіакомпаніях) та багато інших можливостей та ін.

054 «Соціологія»

               Психолог сьогодні – одна із найпопулярніших професій в усьому світі  Студенти  мають можливість самостійно обрати освітню програму для вивчення: освітню програму «Психологія», яка включає в себе авіаційну та екстремальну складову; освітню програму «Практична психологія», основне завдання якої – надання реальної допомоги клієнту та вироблення рекомендацій для самостійного вирішення ним різних психологічних проблем, розкриття творчого потенціалу, допомога людині у проєктуванні її власного життєвого шляху; освітню програму «Психологія бізнесу», яка надає знання й навички до опанування новітніми психотехнологіями для роботи у підприємництві. Випускники, отримавши повну вищу освіту, можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності, мати приватну консультаційну та психотерапевтичну практику і займати посади: психологів-консультантів; клінічних психологів; організаційних психологів та психологів підрозділів роботи з персоналом; психологів в установах, пов’язаних з професійними та техногенними ризиками; психологів у медичних закладах та медико-санітарних частинах; інженерних психологів у дослідно-конструкторських підрозділах; психологів у масмедіа, рекламі та PR; наукових співробітників у галузі психології; психологів бізнес-тренерів; спеціалістів HR; психологів у галузі політичних технологій; психологів консалтингових підприємств; психологів у наукових та освітніх закладах; викладачів закладу вищої освіти; психологів у екстремальних та кризових ситуаціях; психологів у авіаційній галузі (авіакомпаніях) та багато інших можливостей та ін.

061 «Журналістика»

          Освітня програма “Цифрова економіка” спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту. Освітня програма “Економічна кібернетика” (Бізнес-аналітика) поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в області сучасних інформаційних технологій. Фахівець з цієї галузі вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей в залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію керування економічними системами. Фахова підготовка студентів, як майбутніх спеціалістів, забезпечується грунтовною базовою програмою з економічних, комп’ютерних та економіко – математичних дисциплін. Ця програма максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даної спеціальності. Освітня програма «Міжнародна економіка» – це одна з найперспективніших освітніх програм спеціальності 051 «Економіка» для навчання і працевлаштування студентів. За час навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» студенти отримують навички системного аналізу глобальних економічних процесів, навчаються поєднувати знання з економічних відносин між країнами в межах світового господарства, закономірностей розвитку основних форм міжнародних економічних відносин, пов’язаних з рухом факторів виробництва, процесами інтернаціоналізації продуктивних сил та особливостей формування й розвитку міжнародної економічної політики держав та вміння застосовувати їх на практиці. Освітня програма «Міжнародна економіка» надає можливість обирати різні траєкторії навчання. У зв’язку з цим наші випускники можуть будувати успішну кар’єру в різних сферах як в державному, так і в приватному секторі. Навчання за освітньою програмою «Економіка підприємства» дає змогу отримати сучасні знання з організації виробництва, управління ефективністю діяльності, проектами, потенціалом і розвитком підприємства, комерціалізацією інновацій, бізнес-діагностики, стратегічного планування і прогнозування через моделювання бізнес-процесів, управління конкурентоспроможністю. Випускники програми «Економіка підприємства» можуть працювати у структурах підприємств, пов’язаних з виробничою, фінансовою, інноваційною, інвестиційною, збутовою діяльністю, державних організаціях, авіапідприємствах, науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах.

071 «Облік та оподаткування»

             Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» для студентів, яким не байдужа власна кар’єра та майбутнє, які мають бажання  працювати відразу в декількох сферах: бухгалтерського обліку, аналізу  та оподаткування; які мають прагнення працювати на керівній посаді, організовувати роботу облікового апарату, розробляти облікову політику, здійснювати аналіз і аудит підприємства будь-якої форми власності та галузі економіки. Випускники можуть працювати: бухгалтером на підприємствах різних форм власності, в науково-дослідних, конструкторських та технологічних організаціях, комерційних банках, страхових компаніях тощо; бухгалтером на окремій специфічній ділянці; фахівцем у державному секторі: податковий сектор, казначейство, Державна аудиторська служба, Державна фіскальна служба, сервісні служби; внутрішнім та зовнішнім аудитором, в тому числі у компаніях групи Big 4; фінансистом: фінансовим аналітиком, фінансовим контролером, фінансовим директором або топ-менеджером; спеціалістом у банківській, страховій сферах та в інших фінансових компаніях; економістом; бізнес-аналітиком; аccount manager; підприємцем (ФОП); власником або співробітником аутсорсингової компанії з надання бухгалтерських послуг; вести приватну бухгалтерську практику.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

          При навчанні студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньою програмою «Фінанси і кредит» акцент робиться на адаптацію та впровадження у професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань фінансово-кредитної діяльності суб’єктів підприємництва та фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері особистих, державних, міжнародних фінансів й фінансів суб’єктів господарювання. Спеціалізація програми полягає у підготовці компетентних фахівців, що володіють теоретичними знаннями і практичним умінням їх ефективно застосовувати в фінансовій, банківській сферах та у сфері страхування. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Бакалавр з фінансів і кредиту може працювати на наступних посадах: Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, Керівники проектів та програм;        Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів; Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень; Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва; Керівники малих підприємств без апарату управління; Керівники фінансів, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів; Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин.

073 «Менеджмент»

          Гарантом високоякісної підготовки за освітньою програмою: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» є поєднання навчальної та наукової роботи на основі найкращих вітчизняних та світових досягнень; сучасна матеріально-технічна база університету. Завдяки отриманим знанням з таких навчальних дисциплін як: «Інноваційний менеджмент», «Методологія і організація наукових досліджень»  випускники даного напряму  можуть працювати на посадах провідних спеціалістів компаній, фірм, різних галузей економіки, спільних підприємств, координуючи процеси постачання виробництва і збуту, проектуючи складні ланцюги взаємозв’язків з постачальниками, дистриб’юторами, партнерами по бізнесу. Студенти, які вчяться за освітньої програмою: «Менеджмент організації і адміністрування» навчаються системно керувати підприємствами, координувати працівників для досягнення спільних цілей, використовувати сучасні управлінські технології, методи, інструменти забезпечення ефективності і результативності, розробляти і реалізовувати проекти. Сучасні форми і методи організації навчання, отримання практичного досвіду та застосування теоретичних знань під час виконання робіт і проектів, вивчення іноземних мов дають можливість здійснювати підготовку спеціалістів і магістрів з менеджменту організацій багатьох країн світу. Випускники спеціальності можуть працювати на посадах провідних спеціалістів компаній, фірм, різних галузей економіки, спільних підприємств, авіакомпаніях та аеропортах цивільної авіації. Освітня програма «Логістика» – це класична програма підготовки менеджерів з логістики, фахівців в сфері управління логістичними процесами та організації логістичного обслуговування споживачів. Випускники мають можливість реалізувати себе в міжнародних та вітчизняних логістичних компаніях, підрозділах логістики виробничих та торговельних підприємств. Високий рівень підготовки забезпечується стажуванням студентів на кращих авіапідприємствах України та Польщі, залученням студентів до науково-дослідної роботи та міжнародних заходів у галузі логістики, авіаційної логістики та управління ланцюгами постачання. До викладання залучаються сертифіковані тренери та інструктори провідних авіаційних організацій ІСАО та ІАТА. Освітня програма «Авіаційна логістика» – це унікальна міжнародна програма підготовки логістичного персоналу для підприємств цивільної авіації спільно з Міжнародним університетом транспорту і логістики м. Вроцлав (Польща). Місце роботи майбутніх спеціалістів є: аеропорти, авіакомпанії, логістичні центри, сервісні та логістичні компанії, підприємства авіаційної промисловості, міжнародні логістичні компанії

075 «Маркетинг»

          Освітня програма «Маркетинг». Маркетолог – це спеціаліст з вивчення ринку, потреб і переваг споживачів (товару, іміджу, діяльності компанії в цілому тощо). У процесі навчання передбачено поглиблене вивчення дисциплін, які орієнтують майбутніх фахівців з організації комунікацій підприємців та споживачів на маркетингову діяльність для забезпечення ефективності виробництва та надання послуг. Випускник даної спеціальності може обіймати різні посади і займатися: розробкою заходів з виробництва продукції; вивченням ринку збуту товару та  тенденцій його розвитку; прогнозуванням обсягів продажу; стимулюван­ням збуту; удосконаленням інформаційного забезпечення проведених досліджень; аналізом конкурентного середовища; підготовкою рекомендацій щодо поліпшення якості товару і його споживчих властивостей. Освітня програма «Електронний маркетинг». Фахівець  з електронного маркетингу отримує знання і навички з використання всіх інструментів традиційного маркетингу в цифровому середовищі з допомогою електронних засобів з метою реалізації продукту або послуги споживачам через налагодження взаємовигідних відносин і довіри. Електронний маркетинг передбачає наступні вміння: просування в Face-book, Instagram,  You tube,  розробка, наповнення і запуск сайтів (крупний портал або інтернет-магазин), розробка систем, сервісів і додатків, виконання пошукової оптимізації сайту, налагодження контекстної реклами, підвищення обізнаності компанії за рахунок соціальних мереж, підсилення відділу продажів сучасним інструментом CRM.

076 «Підприємництво та торгівля»

          Cпеціальність «Підприємництво та торгівля» для тих, хто бажає професійного розвитку в сфері бізнесу та прагне до його успішної реалізації на основі креативності, інноваційності та сучасних  прикладних економічних знань для динамічного управління змінами. Випускники за даною спеціальністю здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу, консалтингу, технологій управління ефективністю підприємницької діяльності. Навчання проводиться за освітніми програмами «Підприємницька діяльність в авіації» (Після навчання випускники можуть працювати на посадах: науковий  співробітник, спеціаліст з фінансово – економічної безпеки, у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інноваційної діяльності, економіст, фахівець в галузі фінансів та торгівлі, агент з комерційного обслуговування та торговельні брокер), «Підприємництво та бізнес-технології» (Після навчання економіст може здійснювати наступну професійну роботу: науковий  співробітник (біржові операції), професіонал у сфері біржової діяльності, професіонал з фінансово – економічної безпеки, науковий співробітник (комерціалізація, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність, розвиток підприємства), професіонал у сфері бізнес-аналітики, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, економіст, фахівець з біржової, митної справи та торгівлі, агент з комерційного обслуговування та торговельний брокери, помічник керівника підприємства (установи, організації), помічник керівників малих підприємств без апарату управління), «Митна та біржова справа» (Працевлаштування може бути здійснене на посадах: наукові співробітники (митні операції, біржові операції), фахівці у сфері митної діяльності, фахівці з біржової діяльності, агент з митного оформлення, агент з митного оформлення вантажів та товарів, митний брокер, дилер, аналітик, науковий співробітник (біржові операції), науковий співробітник-консультант (біржові операції), фахівець з біржових операцій, агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокер, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності тощо).

081 «Право»

          Професія юриста є однією з найдавніших та затребуваніших, адже покликана стояти на захисті прав і свобод людини та громадянина. Невід’ємним супутником соціально-економічних перетворень в сучасному світі стає саме професійний правовий корпус, здатний забезпечувати функціонування та адаптацію нашої держави у європейському правовому просторі. Підготовка юристів за освітньою програмою «Правознавство» здійснюється з поглибленим вивченням іноземної мови і спеціалізованих навчальних дисциплін в галузі повітряного та космічного права. Особливістю є профілізація в галузі космічного і повітряного права, підготовка на базі інформаційно-аналітичного центру Міжнародної організації цивільної авіації, стажування в юридичних відділах авіапідприємств і авіакомпаній та у відповідних міжнародних організаціях. Фахівець із кваліфікацією бакалавр права може займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах прокуратури, адвокатури, судових та правоохоронних органах, наукових установах, закладах вищої освіти тощо.

101 «Екологія»

          Тотальне порушення навколишнього природного середовища, зміни процесів метаболізму біосфери, збіднення видового складу тварин, рослин і мікроорганізмів обумовлюють необхідність чіткого дотримання норм природоохоронного законодавства. Цю місію виконують екологи, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія» освітньою програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища». Сьогодні екологія займає передові позиції у науково-технічному прогресі і повсякчасно удосконалює способи вирішення різнорівневих проблем охорони навколишнього середовища в авіації, майже в усіх сферах виробництва, забезпечення безпечного середовища існування людини та живих організмів. Сучасний навчальний процес забезпечує підготовку здобувачів вищої світи, здатних вирішувати актуальні проблеми сучасного суспільства, пов’язані з антропогенним впливом людини в процесах виробництва, життєдіяльності, а також з ліквідацією надзвичайних ситуацій, забезпечення екологічної і техногенної безпеки тощо.

113 «Прикладна математика»

          Навчання за спеціальністю 113 «Прикладна математика» освітньою програмою «Прикладне програмне забезпечення» – найкращий початок для серйозної кар’єри в області інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання фізичних процесів і систем різноманітної природи, вирішенні задач прогнозування, оптимізації, системного аналізу. Логічне мислення, знання сучасних комп’ютерних технологій та математичних моделей, вміння знаходити раціональне рішення будь-яких практичних задач – ось сильні сторони підготовки фахівців. Випускник напряму спеціальності «Прикладна математика» зможе успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів та виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.

121 «Інженерія програмного забезпечення»

            За освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення» готують фахівців зі створення, супроводження і використання програмного забезпечення. Мета інженерії програмного забезпечення – проектувати, створювати та супроводжувати складне програмне забезпечення у заданий термін, не витративши зайвих ресурсів, досягаючи встановлених показників ефективності. Для досягнення цієї мети студенти навчаються здійснювати процеси аналізу та проектування, оцінювання вартості, тестування, верифікації, супроводження програмного забезпечення. Види економічної діяльності для працевлаштування: комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність; надання інформаційних послуг. Виконання професійних робіт за посадами: Інженер-програміст Програміст (баз даних) Програміст прикладний Програміст системний.

123 «Комп’ютерна інженерія»

          Комп’ютерна інженерія – це спеціальність, яка об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, частини електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та розробки комп’ютерних систем, тобто апаратного і програмного забезпечення. В нашому університеті ця спеціальність представлена двома освітніми  програмами: «Комп’ютерні системи та мережі» і «Системне програмування». Комп’ютерні системи та мережі – це освітня  програма, що орієнтована на розробку  та застосування апаратного і спеціалізованого програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, систем інтелектуальної обробки інформації, управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів, адміністрування комп’ютерних систем і мереж. Системне програмування – це освітня  програма, за якою готують розробників операційних систем, програмних комплексів, які забезпечують злагоджену роботу компонентів комп’ютера. Завдання системного програміста полягає в побудові багаторівневої структури, яка б об’єднувала окремі компоненти в модулі, а модулі – в єдиний організм комп’ютера або комп’ютерної мережі.

125 «Кібербезпека та захист інформації»

          Спеціальність 125 «Кібербезпека» – це актуальний на світовому ринку праці напрям навчання. Програма передбачає вивчення: законодавчої, нормативно-правової бази та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності; принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки; теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів; теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою; методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків; методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації; методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації; сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; автоматизованих систем проектування. Навчання проводиться за наступними освітніми програмами: «Безпека інформаційних комунікаційних систем» (Випускники підготовлені до роботи на наступних посадах:  наукові співробітники  (інформаційна безпека), професіонал з безпеки інформаційних і комунікаційних систем;  інженер з безпеки інформаційних і комунікаційних системах; асистент кафедри вищого навчального закладу; молодший науковий співробітник науково-дослідного підрозділу (установи)), «Системи та технології кібербезпеки» (Випускники підготовлені до роботи на посадах фахівець із організації інформаційної безпеки; фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; фахівець з режиму секретності; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп’ютерних програм; фахівець з інформаційних технологій; інспектор з організації захисту секретної інформації), «Управління інформаційною безпекою» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: фахівець із організації інформаційної безпеки; фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; фахівець з режиму секретності; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп’ютерних програм; фахівець з інформаційних технологій; інспектор з організації захисту секретної інформації), «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: професіонал з організації інформаційної безпеки; професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом; науковий співробітник (інформаційна безпека); фахівець з режиму секретності; фахівець з досліджень та розробок; інспектор з організації захисту секретної інформації), «Управління кібербезпекою та захистом інформації» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: професіонал з організації інформаційної безпеки; професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом; науковий співробітник (інформаційна безпека); інспектор з організації захисту секретної інформації).

126 «Інформаційні системи та технології»

           Якщо ви цікавитеся інформатикою та програмуванням, хочете дізнатися, за допомогою яких сучасних інформаційних технологій відбуваються обчислювальні процеси в інформаційній системах, бажаєте навчитися створювати комп’ютерні програми, то запрошуємо до навчання за освітньою програмою «Інформаційні системи та технології». Випускники спеціальності отримують сучасну фундаментальну підготовку в галузі інформаційних систем та технологій, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретичного та практичного характеру, які пов’язані з проектуванням, створенням та впровадженням інформаційних систем. Особлива увага приділяється автоматизації бізнес-процесів підприємств, системам штучного інтелекту, Інтернету речей (IoT), системам хмарних обчислень. Випускники підготовлені до роботи на посадах: розробники комп’ютерних програм, розробники обчислювальних систем, техніки-програмісти, технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

          Фахівці спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» мають базовий рівень підготовки з проектування, виробництва та випробування авіаційної та космічної техніки. Студенти освітньої програми «Літаки і вертольоти» мають необхідний рівень підготовки з проектування, виробництва та випробування авіаційної та космічної техніки; володіють сучасними комп’ютерними технологіями, що використовуються в авіабудуванні; вміють конструювати вироби авіаційної техніки, проводити конструкторські розрахунки. Місцем роботи можуть бути організації, які займаються проектуванням та виготовленням авіаційної техніки; науково-дослідні, науково-виробничі і спеціальні галузеві установи авіакосмічної промисловості; авіаційні експлуатаційні підприємства цивільної авіації (авіакомпанії, центри технічного обслуговування і ремонту авіатехніки, авіаційно-технічні центри та інше). Види діяльності для працевлаштування: науковий співробітник; інженер-дослідник; науковий співробітник-консультант (інженерна механіка); аналітик систем (крім комп’ютерів); інженер. Студенти освітньої програми “Обладнання повітряних суден” мають необхідний рівень підготовки з проектування, виробництва та випробування обладнання повітряних суден; володіють сучасними комп’ютерними технологіями, проводити конструкторські розрахунки.. Випускники спеціальності працюють на авіаційних підприємствах багатьох країн світуВипускники можуть працювати: в організаціях, які займаються проектуванням та виготовленням авіаційної техніки; у науково-дослідних, науково-виробничих і спеціальних галузевих установах авіакосмічної промисловості; на авіаційних експлуатаційних підприємствах цивільної авіації (авіакомпанії, центри технічного обслуговування і ремонту авіатехніки, авіаційно-технічні центри та інше.)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

          Освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» готує професіоналів в галузі електротехніки, інженерів–електриків, інженерів з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж, інженерів з режимів оперативно-диспетчерської служби, інженерів з релейного захисту і електроавтоматики, інженерів із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів, інженерів служби ліній енергопідприємства, інженерів служби ліній підстанцій, інженерів служби розподільних мереж, інженерів-конструкторів (електротехніка), інженерів з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування, інженерів з технічного обслуговування, ремонту та діагностування авіаційної техніки. Освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» готує професіоналів в галузі електротехніки, інженерів–електриків, інженерів з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж, інженерів з режимів оперативно-диспетчерської служби, інженерів з релейного захисту і електроавтоматики, інженерів із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів, інженерів служби ліній енергопідприємства, інженерів служби ліній підстанцій, інженерів служби розподільних мереж, інженерів-конструкторів (електротехніка), інженерів з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування, інженерів з технічного обслуговування, ремонту та діагностування авіаційної техніки. Метою освітньої програми «Енергетичний менеджмент» є створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців  в галузі електричної інженерії з широким доступом до працевлаштування, підготовка студентів із особливим інтересом до певних областей електричної інженерії для подальшого навчання. Місцем роботи можуть бути компанії з генерування, транспортування, розподілу та споживання електричної енергії, підрозділи енергослужб та енергоменеджменту промислових підприємств, компанії з надання енергоаудиторських та консалтингових послуг, авіаційні компанії Споріднені первинні посади: менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії, менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер), професіонал із енергетичного менеджменту, фахівець із енергетичного менеджменту, інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж, інженер-енергетик, інженер-електрик.

142 «Енергетичне машинобудування»

          Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування забезпечує підготовку висококласних фахівців з розробки механотронних систем установок альтернативних джерел енергії, знання та навички яких, будуть відповідати вимогам майбутнього. За освітньою програмою: «Газотурбінні установки та компресорні станції» готуються фахівці з теплоенергетичного обладнання, при цьому основна увага приділяється стаціонарним газотурбінним установкам (двигунам), які застосовуються для приводу, зокрема, нагнітачів на компресорних станціях газопроводів, генераторів на електростанціях. Випускники освітньої програми «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» займаються забезпеченням експлуатаційної надійності  авіатранспортного, транспортного енергетичного обладнання в різноманітних кліматичних умовах на рівні світових стандартів.

161 «Хімічні технології та інженерія»

          Навчання за 161 спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» проводиться за наступними освітніми програмами: «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів» (Нафта і  продукти ії переробки відіграють провідну роль у ресурсо- та енергозабезпеченні суспільства. Випускники підготовлені до роботи на посадах: лаборант,  технік-лаборант, технік-технолог, технік (хімічні технології), стажист-дослідник, технолог), «Хімічна технологія альтернативних енергоресурсів» (Створення нових сучасних, актуальних технологій для отримання відновлюваних, альтернативних джерел енергії є вимогою часу. Випускники підготовлені до роботи на посадах: технік, технік-лаборант, стажист-дослідник).

162 «Біотехнології та біоінженерія»

          За спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» здійснюється підготовка фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання. За освітньою програмою «Фармацевтична біотехнологія» готують фахівців які займаються одержанням біологічно активних речовин для потреб ветеринарної, парфумерної, харчової та інших галузей промисловості. Посади випускників: Інженер (інші галузі інженерної справи): інженер з патентної та винахідницької роботи , інженер з підготовки виробництва, інженер з техногенноекологічної безпеки, біолог-дослідник, генетик, бактеріолог, біолог, міколог, мікробіолог та інші. За освітньою програмою «Екологічна біотехнологія та біоінженерія» готують фахівців, які здатні зберегти біологічне різноманіття на нашій планеті; здійснювати знешкодження практично всіх видів відходів, викидів і скидів; проводити швидке тестування стану довкілля;; здійснювати біодеградацію токсичних полімерних забруднювачів довкілля; розробляти альтернативні джерела енергії. Посади випускників: Біотехнолог, інженер,  екобіотехнолог, фахівець в галузі освіти.

163 «Біомедична інженерія»

          Освітня програма «Біомедична інженерія» спрямована на підготовку інженерних і наукових кадрів, отримання ними практичних навичок створення, вдосконалення і дослідження засобів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, діагностичних систем, лікувального і реабілітаційного обладнання, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для забезпечення їх роботи. Випускники спеціальності можуть працювати державних і приватних в лікувально-діагностичних установах, дослідно-конструкторських і науково-дослідних установах, на підприємствах з виробництва біотехнічного і медичного устаткування. Випускники підготовлені до роботи на таких первинних посадах: інженер біомедичний, інженер з налагодження й випробувань, інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-конструктор. Споріднені первинні посади: інженер-конструктор у виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів та радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування

171 «Електроніка»

          Електроніка сьогодення органічно поєднує програмні та апаратні засоби. Електроніка – це різноманітна техніка зв’язку та мережна апаратура; радіоелектронна апаратура і системи загального та авіаційного або спеціального призначення; офісна  оргтехніка; телевізійна, відео- та аудіотехніка; побутові електронні пристрої з мікропроцесорами тощо. Без цифрової електроніки вже неможливо уявити собі життя та діяльність сучасної людини. Нині спостерігається стрімке удосконалення, ускладнення та дорожчання різноманітних електронних пристроїв та систем. Наприклад, на сучасному авіалайнері вартість усіх електронних пристроїв та систем складає до 70% вартості усього літака. Слід зазначити, що кафедра ЕРМІТ проводить підготовку фахівців з електронних пристроїв і систем як цивільного, так і спеціального призначення за освітніми програмами «Електронні системи» (Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій; керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники; викладачі університетів та вищих навчальних закладів; викладачі професійно-технічних навчальних закладів) та «Електронні технології Інтернету речей» (Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електронного обладнання; проектування електронних систем).

172 «Телекомунікації та радіотехніка»

          Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка” забезпечує професійну підготовку фахівців в сфері проектування, та експлуатації сучасних інформаційно-комунікаційних систем, а саме, систем мобільного та супутникового радіозв’язку, систем автоматичної комутації, глобальних та локальних мереж передачі даних, комп’ютерних мереж. Особлива увага приділена технологіям захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах. Також у межах спеціальності забезпечується професійна підготовка фахівців з проектування, розробки та експлуатації систем радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, радіолокації, радіонавігації, радіоелектронних охоронних й доглядових систем. Навчання проводиться за освітніми програмами «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» (Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження радіоелектронного обладнання; проектування  апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;  впровадження сучасних ефективних технологій; створення систем комп’ютерного керування технологічними процесами), «Комп`ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології» (Випускники кафедри можуть проектувати, монтувати та налаштовувати радіолокаційні та радіонавігаційні системи, системи радіозв’язку, об’єкти забезпечення авіаційної безпеки, кваліфіковано та на високому професійному рівні обслуговувати сучасне електронне, радіо- та комп’ютерне обладнання. Випускники працюють за фахом в  аеропортах, авіакомпаніях, на заводах цивільної авіації, а також в конструкторських бюро, науково-дослідних закладах), «Телекомунікаційні системи та мережі» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: інженер електрозв’язку, Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій, інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку, інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв, інженер мережі стільникового зв’язку, інженер-електронік), «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: інженер з налагодження й випробувань,  інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-конструктор).

173 «Авіоніка»

             Підготовка фахівців за спеціальністю 173 «Авіоніка» передбачає вивчення широкого спектру дисциплін, пов’язаних з розробкою та експлуатацією комп’ютеризованої і високоавтоматизованої авіаційної електроніки (авіоніки) сучасних повітряних суден. Студенти спеціальності отримують знання та вміння з організації і проведення технічної експлуатації сучасної та перспективної авіоніки (електричного, приладового і радіоелектронного обладнання, пілотажно-навігаційних систем і комплексів) повітряних суден. Випускники спеціальності працюють на посадах: інженер з технічного обслуговування ПС; інженер з планування ТО; інженер контролю якості ТО; інженер групи польотної інформації; інженер з управління підтримання льотної придатності ПС та інших посадах, що передбачають експлуатацію і обслуговування складних радіоелектронних(елетротехнічних) систем та комплексів авіоніки, роботизованих(безпілотних) апаратів та в суміжних технічних галузях. Навчання проводиться за освітніми програмами «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» (Випускники підготовлені до роботи: на підприємствах-розробниках і підприємствах-вироб­ни­ках авіаційної техніки та обладнання авіаційного призначення; в проектно-конструк­торсь­ких, науково-виробничих і спеціальних галузевих установах з розробки, виготовлення, модернізації, переобладнання та постачання компонентів і обладнання авіаційного призначення і авіаційних технологій; на авіаційних експлуатаційних підприємствах цивільної авіації; на авіаційних ремонтних підприємствах цивільної авіації; на авіаційних експлуатаційних і ремонтних підприємствах державної авіації), «Комп’ютерний дизайн авіоніки» (Випускники отримують можливість працевлаштування на підприємствах (організаціях, установах) різних форм власності в області авіаційної електроніки та підготовлені до професійної діяльності з розробки схемотехніки і програмного забезпечення окремих елементів та комплексів авіоніки).

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

          Фахівці з комп’ютеризованих систем управління та автоматики мають високий рівень комп’ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки. Вони здатні вирішувати задачі автоматизації діючого виробництва і створення нових інформаційно-обчислювальних систем різного призначення, в тому числі і бізнес-орієнтованих. Навчання проводиться за освітніми програмами «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (Випускники підготовлені до роботи на посаді: технік з автоматизації виробничих процесів. Споріднені первинні посади: технік-технолог II категорії; технік з налагоджування та випробувань II категорії; технік II категорії, технік-конструктор II категорії. Місцем роботи можуть бути авіаційні компанії, підприємства, а також транспортні компанії), «Автоматика та автоматизація на транспорті» (Працевлаштування в авіаційних компаніях, компаніях з транспортування нафти та газу, малих підприємствах та інститутах пов′язаних з автоматизацією виробничих процесів. Споріднені первинні посади: технік, інженер, фахівець з автоматизації технологічних процесів), «Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (Місцем роботи можуть бути компанії та державні підприємства, які мають в своєму штатному розкладі вакансії: адміністратор бази даних; адміністратор системи; аналітик з комп’ютерних комунікацій; аналітик комп’ютерних систем; інженер з автоматизованих систем керування виробництвом; інженер з комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер із застосування комп’ютерів-інженер з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю; інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки), «Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп`ютерних систем» (Споріднені первинні посади: інженер з комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер із застосування комп’ютерів; технічний фахівець в галузі управління; оператор оптичного та електронного устаткування; інженер з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю; технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій).

176 «Мікро- та наносистемна техніка»

          Мікро та наносистемна техніка – це основа сучасних і принципово нових технологій в електронних пристроях. Термін “наноелектроніка” відображає перехід  сучасної електроніки від   фізичних елементів з мікронними розмірами до елементів з розміром в нанометри. Цей процес розвитку технології підтверджує, що кількість компонентів на кристалі  подвоюється кожні півтора-два роки, але для елементів таких розмірів (рівня молекул і навіть атомів) виникають дуже суттєві якісні зміни: починають переважати квантові ефекти і з’являються нові унікальні властивості. Це на порядки підвищує швидкість обробки інформації та веде до революційних змін як у техніці, технологіях, так і в суспільстві. Це і є основним чинником прогресу. Навчання проводиться за освітньою програмою «Фізична та біомедична електроніка» (Посади випускників: Професіонали в галузі автоматизації та приладобудування: електроніки і приладобудування, Інженер-електронік, Інженер-дослідних (автоматизація), Головний інженер-електронік, Головний конструктор, Головний конструктор проекту, Головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації, Головний фахівець з приладобудування та світлотехніки. Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: професіонали в галузі автоматизації та приладобудування; керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з автоматизації підготовки виробництва та інші керівники; викладачі університетів та вищих навчальних закладів; викладачі професійно-технічних навчальних закладів).

186 «Видавництво та поліграфія»

          Актуальність спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» зумовлена необхідністю підготовки компетентних фахівців, що володіють сучасними мультимедійними технологіями створення електронних мультимедійних видань, широким міждисциплінарним кругозором для роботи у IT-компаніях, Web-студіях, рекламних агенціях, а також вищих навчальних закладах. Освітня програма «Технології електронних мультимедійних видань» спрямована на формування та розвиток у студентів загальних і професійних компетентностей в галузі видавництва та поліграфії; у сфері виробництва видавничо-поліграфічної продукції та її редагування; у сфері розроблення, конструювання, підготовки до виробництва та виробництва друкованих і електронних видань. Випускники підготовлені до роботи на посаді Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва. Споріднені первинні посади: Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну), Фахівець з інформаційних технологій, Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів, Дизайнер-виконавець графічних робіт.

191 «Архітектура та містобудування»

          Підготовка фахівців за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»  освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спрямована на їх універсальність та багатогранність: це і проектування житлових будинків одно- та багатоповерхових, проектування промислових підприємств, аеропортових комплексів та вертодромів, центрів реабілітації та медичних закладів, громадських об’єктів та споруд, об’єктів для людей з обмеженими можливостями, тощо. Здобута кваліфікація дозволяє працювати в:державних і комерційних архітектурно-будівельних компаніях; проектних інститутах; дизайнерських бюро. Обрана спеціальність дозволяє обіймати наступні посади: архітектор, проектувальник, містобудівник; керівник проектної організації; помічник керівника підприємства тощо.

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

          Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» має на меті надати освіту в області будівництва та цивільної інженерії, орієнтовану на організацію заходів із забезпечення реалізації процесів проектування, створення, експлуатації, зберігання та реконструкції будівельних об’єктів і систем. Затребуваність кваліфікованих інженерів-будівельників суттєво перевищує кількість випускників університетів. Сферою професійної діяльності випускників є: будівництво нових будинків і споруд промислового і цивільного призначення, реконструкція та відновлення існуючих будівель; розроблення архітектурно-планувальних проектів; розрахунки міцності та стійкості складних просторових конструкцій; використання комп’ютерних автоматизованих систем у галузі будівельної індустрії; розроблення кошторисів та техніко-економічний аналіз господарської діяльності будівельних організацій; наукові дослідження в галузі будівництва; викладацька діяльність. Навчання проводиться за освітніми програмами «Автомобільні дороги і аеродроми» (Випускники першого рівня вищої освіти можуть обіймати такі посади:  майстер будівельних та монтажних робіт; інженер з експлуатації аеродромів; інженер з нагляду за будівництвом; інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-будівельник; інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування; інженер-проектувальник; технік-будівельник (дорожнє будівництво); технік проектувальник; виконавець будівельних та монтажних робіт), «Промислове і цивільне будівництво» (Місцем роботи можуть бути посади в проектних будівельних компаніях, холдінгах, будівельних та авіаційних підприємствах, будівельно-монтажних управліннях, службах спостереження за безпечною експлуатацією промислових підприємств. Працевлаштування на посадах: майстер будівельних та монтажних робіт; інженер з експлуатації будівель та споруд; інженер з нагляду за будівництвом; інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-будівельник; інженер-проектувальник; технік-будівельник; технік проектувальник; виконавець будівельних та монтажних робіт), «Проєктування та експлуатація аеродромів» (Місцем роботи можуть бути наступні посади: технік-будівельник, інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки).

193 «Геодезія та землеустрій»

          Студенти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» навчаються управлінню земельними ресурсами й організацією раціонального їх використання та землеустрою, веденню державного земельного кадастру. До компетенції фахівців з землевпорядкування входять збір, обробка, систематизація і аналіз земельно-кадастрової інформації, її зберігання, розробка рекомендацій про зміни правового стану земель, надання необхідної інформації власникам та користувачам тощо.  Землевпорядні служби проводять контроль за використанням та охороною земельних ресурсів; державні землевпорядні органи вирішують питання регулювання земельних відносин; органи державного земельного кадастру проводять реєстрацію речових прав, нерухомого майна та обмежень щодо нерухомого майна і внесення їх до автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Навчання проводиться за освітніми програмами «Землеустрій та кадастр» (Місцем роботи можуть бути організації, підприємства у сфері аерофотознімання, геодезії, землевпорядкування, картографії, геосистемного моніторингу навколишнього середовища) та «Геоінформаційні системи і технології» (Фахівець може займати посади: Науковий співробітник (картографія, топографія), Геодезист, Інженер-землевпорядник, Картограф, Топограф,  Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, Фотограмметрист).

231 «Соціальна робота»

           Студенти освітньої програми «Соціальна робота» вчяться надавати допомогу людям, що потрапили в складні життєві обставини, відновлювати їхню здатність до соціального функціонування та створювати сприятливі умови для цього. Випускники, отримавши повну вищу освіту, можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності і займати посади: соціальний працівник; інспектор соціальної допомоги; спеціаліст реабілітаційного, соціального центру; вихователь будинку-інтернату; інспектор виплати пенсій; спеціаліст Управління праці та соціального захисту; спеціаліст відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; фахівець соціальної роботи; викладач вищого навчального закладу; працівник підрозділу роботи з особовим складом у силових та правоохоронних органах.

242 «Туризм і рекреація»

          Туризм як сфера професійної діяльності, передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту. Освітній процес за спеціальністю 242 «Туризм» освітньою програмою «Туризмознавство» забезпечує оволодіння такими професійними компетентностями як: здатність розробляти і управляти туристичним продуктом, здійснювати організацію туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування; здійснювати керівництво туристичними підприємствами всіх рівнів – від турагенств до крупних туроператорів. В підготовці фахівців робиться акцент на міжнародний туризм, тому однією з найважливіших компетентностей є здатність спілкуватися професійною однією або декількома іноземними мовами. Здатність випускників здійснювати підприємницьку діяльність в сфері туристичного бізнесу і  займати  посади фахівця організаційно-управлінського рівня з рекреаційно-туристичного  обслуговування (керівників управлінь туризму  в містах та районах, туризмознавець, екскурсознавець, науковий співробітник з туризмології, рекреалогії, екскурсознавства).

262 «Правоохоронна діяльність»

          Освітня програма  «Правоохоронна діяльність» орієнтована на формування у майбутніх фахівців спеціалізованих правових знань та відповідних навичок роботи для кваліфікованого виконання юридично значущих дій правоохоронної діяльності. Здобувачі вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодівають методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення теоретичних та практичних завдань в галузі правоохоронної діяльності, надання правоохоронних послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також протидії злочинності.

272 «Авіаційний транспорт»

          Освітня програма «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів». Метою освітньої програми є поглиблення професійної підготовки з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів, здійснення наукових досліджень у сфері удосконалення системи технічного обслуговування та процесів, підготовка до здійснення керівних функцій наукових груп та наукових напрямів. Випускники підготовлені до роботи на підприємствах цивільної та державної авіації на посадах інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з ремонту; інженер з транспорту; інженер з впровадження нової техніки та технологій та в навчальних та дослідницьких закладах на наступних посадах: науковий співробітник (інженерна механіка); інженер з експлуатації повітряних суден на етапі науково-дослідних випробувань, викладач вищого навчального закладу. Освітня програма «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів». Метою освітньої програми є оволодіння знаннями, вміннями та навичками з експлуатації авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів, управління технологічними процесами в аеропорту. Місцем роботи можуть бути аеропорти, хендлінгові компанії, авіакомпанії, компанії із забезпечення транспорту паливо-мастильними матеріалами автопідприємства. Освітня програма «Льотна експлуатація повітряних суден». Метою освітньої програми є оволодіння студентами знаннями, вміннями та компетенціями з льотної експлуатації повітряних суден з широким доступом до працевлаштування та зацікавленості для подальшого навчання. Спеціалізація програми полягає в оволодінні знаннями та практичними навичками щодо льотної експлуатації повітряних суден. Програма відповідає європейським стандартам підготовки льотних екіпажів ПС (JAR-FCL 1.125, 1.160-165). Фаховими компетентностями студентів є знання льотно-технічних характеристик ПС, конструктивних особливостей, застосування правил експлуатації сучасної авіаційної техніки; здатність використовувати та впроваджувати нові технології у процесі експлуатації авіаційної техніки з урахуванням особливості виконуваних завдань та умов експлуатації. Місцем роботи можуть бути авіакомпанії з транспортних та пасажирських перевезень, виконання спеціальних авіаційних робіт.  Освітня програма «Обслуговування повітряного руху». Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики організації та керування повітряного руху. У процесі навчання студенти проходять базовий та рейтинговий етапи початкової підготовки спеціалістів з ОПР. Випускники підготовлені до роботи на підприємствах обслуговування повітряного руху на посаді  інженера з управління повітряним рухом та диспетчера служби руху (після отримання ступеня магістр) та дослідницьких закладах на посаді наукового співробітника.  Освітня програма «Системи аеронавігаційного обслуговування». Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики побудови та застосування новітніх радіоелектронних та перспективних супутникових систем зв’язку, навігації та спостереження. Випускники підготовлені до роботи на підприємствах обслуговування повітряного руху на посадах Радіоелектронік (бакалавр), Інженер з керування й обслуговування систем та Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом (магістр) та дослідницьких закладах на посаді: наукового співробітника.  Мета освітньої програми «Безпілотні авіаційні комплекси»: професійна підготовка в сфері пілотування, обслуговування, конструювання безпілотних літальних апаратів, програмування систем навігації та управління, обслуговування бортового та наземного обладнання безпілотних авіаційних комплексів. Унікальність освітньої програми полягає у комплексному підході до підготовки фахівців з безпілотних авіаційних комплексів, що передбачає широкий і всебічний набір навчальних дисциплін профільного та загальнотехнічного спрямування фахівці набувають знання та практичні навички з безпілотних авіаційних комплексівПрацевлаштування випускників на підприємствах та у підрозділах державної та цивільної авіації, що вимагають спеціальної авіаційної освіти. Сфера діяльності випускників пов’язана з підприємствами різної форми власності що створюють, експлуатують безпілотні літальні апарати, системи та комплекси (їх компоненти) або регулюють їх створення/застосування.

275 «Транспортні технології»

             Освітня програма “Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)” є привабливою для майбутніх фахівців, які гарантовано будуть працевлаштовані. Університет  забезпечує професійну підготовку фахівців у сферах: організації і технології авіаційних пасажирських і вантажних перевезень; операційної діяльності в мультимодальних транспортних терміналах і логістичних центрах; інформаційних технологій, які супроводжують перевезення пасажирів, багажу, вантажу та пошти. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності. Бакалавр з транспортних технологій може обіймати первинні посади на підприємствах  авіаційної галузі: авіакомпаній, аеропортів, хендлінгових, логістичних, транспортно-експедиційних компаній, державної авіаційної адміністрації. Освітня програма «Мультимодальний транспорт і логістика» спрямована на формування професійних компетентностей в сферах: організації та технології мультимодальних перевезень; формування оптимальних схем доставки пасажирів та вантажів за участю різних видів транспорту; організації взаємодії між учасниками перевізного процесу з мінімальними ризиками та витратами; діагностики та проектування транспортно-логістичних систем. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності. Бакалавр з транспортних технологій може обіймати первинні посади на підприємствах  транспортної галузі: авіакомпаній, аеропортів, хендлінгових, логістичних, транспортно-експедиційних компаній, державних  адміністрацій за видами транспорту. Також проводиться підготовка за освітніми програмами «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: бортпровідник; стюард (послуги у дорозі)) та «Організація авіаційних робіт і послуг» (Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності. Бакалавр з транспортних технологій може обіймати первинні посади на підприємствах  авіаційної галузі: авіакомпаній спецпризначення, аеропортів, хендлінгових, логістичних, транспортно-експедиційних компаній, державної авіаційної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій).

281 «Публічне управління та адміністрування»

          Мета підготовки студентів освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» визначається поєднанням потреб держави у високоосвічених фахівцях та запитів суспільства в отриманні ґрунтовної освіти в цій сфері, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практичній діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності. Результатом є формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. Програма сконцентрована на опануванні сучасних європейських підходів до публічного адміністрування.

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

          Підготовка складається  з трьох компонентів: аналітичного: набуття студентами кваліфікації аналітика консолідованої інформації та перекладача, що базі отриманих знання, умінь та навичок аналізу міжнародних політичних, внутрішніх суспільно-політичних та економічних процесів, прогнозування їх розвитку та організації інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття політичних рішень; рubliсrelations: отримання знань та вмінь по управлінню соціально-політичними процесами з використанням інформаційних технологій агітації, пропаганди, реклами; організація і проведення інформаційних кампаній та використання різноманітних інструментів інформаційного впливу; інформаційного: формування вмінь та навичок по використанню сучасних інформаційних систем та технологій, автоматизації, розробки і впровадження інформаційних продуктів. Випускники можуть працювати в органах державного управління, громадських організаціях, інформаційно-аналітичних організаціях та реалізувати себе у політиці. Навчання здійснюється за освітніми програмами «Міжнародна інформація» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: політичний оглядач, аналітик консолідованої інформації, перекладач) та «Міжнародні відносини» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: фахівець з міжнародних відносин, політичний оглядач, асистент перекладача).

292 «Міжнародні економічні відносини»

          У ХХІ ст. професія економіста-міжнародника має вагомі конкурентні переваги на національному та світовому ринку праці. Фахівці з міжнародних економічних відносин мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування. По-перше, це напрям професійної роботи «економіста-міжнародника»: економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок; в сфері міжнародного бізнесу: фахівець-аналітик з дослідження фінансового, товарного ринків та ринку послуг (в тому числі в IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності. По-друге, працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник. Навчання проводиться за освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини» (Випускники можуть працюють на підприємствах та установах різних форм власності, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, а також в державних установах та організаціях, що працюють у сфері міжнародних зв’язків) та «Міжнародний бізнес» (Випускники можуть працюють на підприємствах та установах різних форм власності, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, а також в державних установах та організаціях, що працюють у сфері міжнародних зв’язків. Наукова діяльність у наукових закладах і підрозділах. Викладацька діяльність в системі освіти).

293 «Міжнародне право»

             Студенти освітньої програми «Міжнародне право» вивчають не тільки базові юридичні дисципліни, а й дисципліни міжнародно-правового циклу, які включають теорію та історію міжнародного права, окремі галузі міжнародного права, циклу міжнародного приватного права, та порівняльного права. Значний обсяг фахового вивчення дозволяє випускникам зі спеціальності 293 «Міжнародне право» присвоювати одночасно дві кваліфікації: юриста-міжнародника та перекладача. Фахівці з міжнародного права можуть займатися як традиційною правничою діяльністю, так й аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин, брати участь у дипломатичних переговорах і зустрічах, аналізувати міжнародну інформацію, здійснювати наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук. Сфера діяльності випускників: міжнародні міжурядові організації; міжнародні неурядові організації; дипломатичні та консульські установи України; міністерства та відомства України; органи законодавчої та судової влади України; правоохоронні органи України; недержавні правозахисні організації; адвокатура; відділи зовнішньоекономічних зав’язків підприємств; митна служба; податкова служба; нотаріат.

Translate »