Національний авіаційний університет

National Aviation University

 

 

Вартість підготовки фахівця ОС Бакалавр на 2023/2024 н.р.

Tuition Fees, Bachelor Degree, 2023/2024

Спеціальність

Direction

Українська

Ukrainian

Англійська English
UAH USD UAH USD
022 Дизайн  Design 60150 1645    
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Information, Library and Archival Business

60150 1645    
035 Філологія Philology 60150 1645    
051 Економіка Economics Міжнародна економіка

International Economics

60150 1645    
053 Психологія Psychology 60150 1645    
054 Соціологія Sociology 60150 1645    
061 Журналістика Journalism 60150 1645    
071 Облік і оподаткування Accounting and Taxation 54680 1495    
073 Менеджмент   Management Логістика

Logistics

54680 1495 69680 1905
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Management of Foreing Economic Activity

54680 1495 69680 1905
075 Маркетинг Marketing    54680 1495    
081 Право Law 60150 1645 75150 2055
101 Екологія Ecology    54680 1495    
121 Інженерія програмного забезпечення Software Engineering 65620 1794

 

80620 2205
122 Комп’ютерні науки

Computer Sciences

60150 1645    
123 Комп’ютерна інженерія Computer Engineering  Комп’ютерні системи та мережі Computer Systems аnd Networks 60150 1645 75150 2055
125 Кібербезпека та захист інформації Cybersecurity and information protection Системи та технології кібербезпеки Cybersecurity Systems аnd Technologies 60150 1645 75150 2055
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Aircraft and Rocket Engineering Літаки і вертольоти

Aircrafts and Helicopters

60150 1645 75150 2055
Обладнання повітряних суден

Aircraft equipment

60150 1645 75150 2055
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Electrical Energetics, Electrical Engineering and Electrical Mechanics 60150 1645    
142 Енергетичне машинобудування

Power-Plant Engineering

Газотурбінні установки та компресорні станції

Gas Turbine Plants And Compressor Stations

60150 1645    
162 Біотехнології та біоінженерія Biotechnologies and Biological Engineering Фармацевтична біотехнологія Pharmaceutical Biotechnology 45110

 

1289    
Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Ecological Biotechnology and Bioenergetics

45110 1289    
171 Електроніка Electronics   Електронні системи

Electronic Systems  

45110 1289    
172 Електронні комунікації та радіотехніка Electronic Communications and radio engineering Телекомунікаційні системи та мережі

Telecommunication Systems and Networks

60150 1645    
173 Авіоніка

Avionics   

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

Complexes of Flight and navigation equipment

60150

 

1645 75150 2055
191 Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 60150 1645    
192 Будівництво та цивільна інженерія

Construction and Civil Engineering

60150 1645 75150 2055
193 Геодезія та землеустрій

Geodesy and Land Survey

60150 1645    
231 Соціальна робота Social work 60150 1645    
242 Туризм і рекреація

Tourism and Recreation

60150 1645    
272 Авіаційний транспорт

Aviation Transport 

 

 

 

 

 

 

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів Aircraft Maintenance Engineering 82020

 

2344 97020 2653
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Airport Work Technologies and Technical Equipment

82020

 

2344 97020 2653
Льотна експлуатація повітряних суден

Flight Operation of Aircrafts

97060 2773 112060 3064
272 Авіаційний транспорт

Aviation Transport 

Безпілотні авіаційні комплекси Unmanned Aircraft Complexes  60150 1645    
Обслуговування повітряного руху

Air Traffic Services

60150

 

1645 75150 2055
Системи аеронавігаційного обслуговування

Air Navigation Systems

60150

 

1645    
275 Транспортні технології

Transport Technologies

      

Організація перевезень і управління на транспорті(повітряному)

Air Transportation Management

54680

 

1495 69680 1905
Мультимодальний транспорт і логістика 

Multimodal Transport and Logistics

54680

 

1495    
Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень

Board Support Air Passenger Traffic

54680

 

1495    
292 Міжнародні економічні відносини

International economic relations

Міжнародні економічні відносини

International economic relations

80660 2206 80660 2206
293 Міжнародне право

International Law

Міжнародне право

International Law

80660 2206 80660 2206

* фіксованою є ціна у гривні,

ціна в USD перерахована з урахуванням середнього курсу валюти на 04.07.2023, що складає 1 дол. = 36,56 гривень, та може бути змінена у зв’язку зі зміною курсу валют.

Translate »