Міжнародна кредитна мобільність (ICM) підтримує мобільність окремих учасників освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, навчально-наукових працівників, адміністративного персоналу) в закладах вищої освіти, які знаходяться в країнах ЄС та в країнах-партнерах.

Учасники міжнародної кредитної мобільності:

  • Здобувачі вищої освіти: бакалаври (окрім 1-го курсу), магістри. Навчання на період від 3-12 місяців (відповідно до вимог міжінституційної угоди). Напрям навчання в приймаючому університеті повиннен відповідати напрямку навчання в Національному авіаційному університеті. Для повного отримання стипендії та перезарахування кредитів студент повинен успішно скласти іспити в приймаючому закладі вищої освіти.
  • Навчально-наукові працівник: Реалізують академічну мобільність на викладання або стажування. Термін мобільності від 5 робочих днів до 2 місяців (відповідно до вимог міжінституційної угоди). Програма мобільності повинна включати не менше 8 годин викладання в тиждень.
  • Адміністративний працівник: Тривалість стажування від 5 днів до 2 місяців (відповідно до вимог міжінституційної угоди).

Translate »