291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії

Освітня програма: Міжнародна інформація

Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Програмні результати навчання

Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та          аналізувати   їх         плив    на  міжнародні   відносини .Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки,          міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. Володіти іноземними мовами на професійному рівні. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин та світової політики. Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток. Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу. У результаті професійного оволодіння відповідними компетентностями здобувачу вищої освіти присвоєно кваліфікацію – Аналітик консолідованої інформації; Перекладач з англійської мови.

Translate »