272 Авіаційний транспорт

Освітня програма: Системи аеронавігаційного обслуговування

Магістр  авіаційного транспорту

Програмні результати навчання

Набуті компетентності:

Знання і розуміння:

  • наступному мінімальному переліку: Автоматизовані системи управління повітряним рухом. Аерокосмічні інформаційні технології. Безпілотні авіаційні системи. Безпека наземного обслуговування повітряних суден. Економіка авіаційного транспорту. Ділова іноземна мова. Інтелектуальна власність. Моделювання аеронавігаційних систем. Новітні технології побудови аеронавігаційних систем. Основи наукових досліджень. Перспективні аеронавігаційні системи.

Застосування знань і розуміння:

  • Набувати та використовувати навички спілкування фаховою англійською мовою. Організовувати авіаційні перевезення Використовувати методологію наукових досліджень при виконанні професійних навичок. Обслуговувати, налагоджувати Автоматизовані системи управління повітряним рухом та оптимізувати їх роботу. Використовувати новітні технології для удосконалення аеронавігаційного обслуговування. Використовувати аерокосмічні інформаційні і супутникові технології для вирішення завдань аеронавігаційного обслуговування. Створювати заявки на отримання документів інтелектуальної власності. Обслуговувати, налагоджувати сучасне бортове обладнання обміну даними. Застосовувати безпілотні авіаційні системи для потреб аеронавігаційного обслуговування. Виконувати моделювання процесів, що відбуваються в аеронавігаційних системах для покращення надійності, точності їх функціонування.

Формування суджень:

  • Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички з професійно-профільованих дисциплін у сфері аеронавігаційного обслуговування польотів. Здатність виконувати узагальнення висновків при взаємодії процесів різного характеру в автоматизованих системах управління повітряним рухом.

 

Translate »