272 Авіаційний транспорт

Освітня програма: Обслуговування повітряного руху

Магістр авіаційного транспорту

Програмні результати навчання

Володіти знаннями про сучасні досягнення в предметній області.Володіти навичками в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і практичних завдань.Вміти   оцінювати   відповідності   технічних   та експлуатаційних характеристик аеронавігаційних систем вимогам стандартів ІСАО.Забезпечувати безпеку польотів під час обслуговування повітряного руху.Вміти розраховувати основні характеристики елементів аеронавігаційних систем.Вміти розраховувати кількісні та якісні характеристики повітряного руху.Практично володіти методами виявлення та вирішення конфліктних ситуацій між повітряними суднами.Вміти планувати та організовувати повітряний рух.Вміти аналізувати статичний матеріал і розробляти заходи щодо попередження аварійності та забезпечення безпеки польотів.Практично володіти методами, способами й засобами одержання від автоматизованих систем керування повітряним рухом.Володіти методами дослідження та технологіями математичного моделювання характеристик системи організації повітряного руху з використанням сучасних пакетів прикладних програм.Здатність брати участь у модернізації, експлуатації та реконфігурації автоматизованих систем управління повітряним рухом, модернізації та експлуатації новітніх радіоелектронних систем зв’язку, навігації та спостереження.Здатність впроваджувати досягнення новітніх технологій у практику обслуговування та організації повітряного руху.Здатність до проведення робіт з дослідження та розробки технічних компонентів пов’язаних з організацією повітряного простору.Мати  розуміння  принципів  організації  та  проведення розслідування авіаційних подій.Мати розуміння принципів імплементації безпілотних авіаційних систем та комплексів у контрольований повітряний простір.

Translate »