272 Авіаційний транспорт

Освітня програма: Системи аеронавігаційного обслуговування

Бакалавр авіаційного транспорту

Програмні результати навчання

Вміння оцінювати відповідності технічних та експлуатаційних характеристик систем аеронавігаційного обслуговування вимогам стандартів ІСАО.Володіння знаннями щодо застосування систем аеронавігаційного обслуговування.Володіння принципами роботи систем аеронавігаційного обслуговування.Володіння принципами роботи систем управління повітряним рухом.Володіння навичками в галузі систем аеронавігаційного обслуговування для рішення практичних і експериментальних завдань.Вміння оцінювати і розраховувати основні тактико-технічні та експлуатаційні характеристики систем аеронавігаційного обслуговування.Вміння розраховувати похибки аеронавігаційних засобів та систем за розрахунковими характеристиками.Володіння технічними системами бортового обладнання повітряних кораблів, що відносяться до систем аеронавігаційного обслуговування.Практичне володіння методами моделювання основних процесів і типових задач в наземних та аерокосмічних системах аеронавігаційного обслуговування.Здатність виконувати моделювання роботи компонентів перспективних та інтегрованих аеронавігаційних систем для вдосконалення їх функціонування.Розуміння необхідності та знання способів створення інтегрованих аеронавігаційних систем для підвищення безпеки і ефективності обслуговування повітряного руху в умовах інтеграції національних і міжнародних аеронавігаційних систем.Практичне володіння методами, способами й засобами одержання, зберігання, обробки інформації від декількох аеронавігаційних систем.Здатність брати участь у модернізації, експлуатації та реконфігурації систем аеронавігаційного обслуговування, модернізації та експлуатації новітніх радіоелектронних систем зв’язку, навігації та спостереження.Здатність впроваджувати досягнення новітніх технологій у практику аеронавігаційного обслуговування.Здатність до проведення робіт з дослідження та розробки компонентів аерокосмічних технологій перспективних систем аеронавігаційного обслуговування.Вміння аналізувати статичний матеріал і розробляти заходи щодо попередження аварійності та забезпечення безпеки польотів.Здатність вільно спілкуватися англійською мовою.Застосування знань безпеки авіації та безпеки польотів.Володіння основами опрацювання і використання інформації від безпілотних авіаційних систем.Володіння мовами програмування. Знання та розуміння технологій математичного моделювання.Знання та розуміння аспектів психології ділового спілкування.Розуміння методології прийняття рішень.Володіння навичками захисту інформації в аеронавігаційних системах.Володіння основами міжнародного права в авіаційній галузі.

 

Translate »