272 Авіаційний транспорт

Освітня програма: Безпілотні авіаційні комплекси

Бакалавр авіаційного транспорту

Програмні результати навчання

Володіння навичками пілотування безпілотними літальними апаратами .Здатність до опанування схемотехнікою електронного обладнання бортового та наземного сегментів БПЛА.Розуміння основних процесів, що відбуваються в електричних та електронних колах.Володіння навичками програмування мікропроцесорних модулів навігаційної системи БПЛА та системи управління.Формування суджень щодо існуючих філософських концепцій.Знання принципів польоту літальних апаратів та їх конструкцій.Володіння технічними системами забезпечення польотів БПЛА.Застосування різних методів навігації повітряних кораблів,  включаючи супутникову навігацію, для побудови та настроювання навігаційних модулів різних конфігурацій для БПЛА.Знання та розуміння аспектів психології ділового спілкування.Застосування знань авіаційної метеорології при плануванні польотів БПЛА.Застосування принців побудови геоінформаційних систем.Володіння принципами управління динамічними системами для програмування системи управління БПЛА.Знання та розуміння функціонування авіоніки повітряних кораблів.Застосування знань наземного та бортового обладнання безпілотних авіаційних комплексів для перед польотної підготовки, діагностики порушень у його роботі.Застосування знань організації повітряного руху при виконанні дистанційного пілотування БПЛА та взаємодії із органами управління повітряним рухом.Володіння англомовною авіаційною термінологією.Здатність вільно спілкуватися англійською мовою.Застосування знань безпеки авіації та безпеки польотів при пілотуванні БПЛА, плануванні польотів БПЛА різних типів.Застосування знань про пристрої зв’язку та спостереження безпілотних авіаційних систем при виконанні дистанційного пілотування.Володіння основами опрацювання і використання інформації від безпілотних авіаційних систем.Володіння мовами програмування для забезпечення польотів БПЛА.Розуміння можливостей та обмежень людини при плануванні польоту БПЛА.Знання та розуміння технологій математичного моделювання.Володіння навичками захисту інформації в аеронавігаційних системах.Розуміння методології прийняття рішень.

Translate »