ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВІ ВИМІРИ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ: …»

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція

«СВІТОВІ ВИМІРИ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ: КОГНІТИВІСТИКА, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, АКСІОЛОГІЯ І МОВНА ПІДГОТОВКАІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН»

        22 квітня 2024 року в Навчально-науковому інституті міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові виміри освітніх тенденцій: когнітивістика, культурологія, аксіологія і мовна підготовка іноземних громадян». Проблематика конференції охоплювала широкий спектр наукових і науково-методичних питань, зокрема: сучасне та історичне мовознавство; літературний процес та інтерпретація художнього тексту; галузеве термінознавство, термінологія природничих і гуманітарних наук; сучасні стратегії мовної підготовки іноземних студентів; дидактичні основи викладання природничих дисциплін  для іноземних слухачів підготовчих курсів; аксіологічний потенціал мовних одиниць і формування картини світу вторинної мовної особистості; синтаксичні домінанти наукового тексту у функціонально-когнітивному та комунікативно-прагматичному аспектах.

Конференція проходила в онлайн-режимі на платформі Google Meet. Її організатором виступила кафедра філологічних та природничих дисциплін (зав. кафедри – Корчук Олена Юріївна). Із вітальним словом і побажанням плідної роботи до учасників конференції звернулися проректор з міжнародного співробітництва і освіти Зарубінська Ірина Борисівна, директор ННІМСО Шевченко Ольга Роальдівна, заступник директора ННІМСО Ковалюк Ольга Костянтинівна.

У роботі конференції взяли участь викладачі й наукові співробітники провідних навчальних закладів США, Великобританії, Польщі, Туреччини, університетів України (Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Укр. держ. ун-ту імені Михайла Драгоманова, Київського нац. лінгвістичного ун‑ту, Українсько-американського ун-ту Конкордія, Київського нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, Держ. ун-ту телекомунікацій, Нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний iнститут» та ін.), НАН України. Зокрема, були представлені доповіді:

  • «Challenges of Foreign Students of Aviation Engineering Specialties Distance Learning» (О. Р. Шевченко – канд. екон. н., НАУ, Д. О. Бугайко – докт. екон. н., НАУ, І. С. Жарін – пров. фах., НАУ, T. Popkowski – Ph.D., Eng., Associate Professor, Wroclaw, Poland);
  • «Деколонізація та лінгвoкультурологічні студії» (I. Pustovoit – Doctor of Arts, Professor of Hofstra University, Hempstead, New York, USA);
  • «Роль і місце навчальних задач у викладанні точних і природничих дисциплін на підготовчому відділенні для іноземних громадян» (О. Ю. Корчук – канд. техн. н., ст. наук. сп., НАУ);
  • «Текст як одиниця мовлення й продукт комунікації в навчанні іноземних студентів» (Л. А. Субота – докт. пед. н., проф., НТУ «Харківський політехнічний iнститут»);
  • «Релігійно-філософський модус семантики лексеми славьныи в писемних східнослов’янських пам’ятках ХІ–ХІІІ ст.» (Г. В. Межжеріна – докт. філол. н, проф., НАУ);
  • «Пісня як джерело натхнення у творчості С. Васильченка» (Ю. А. Могила – канд. філол. н., проф., Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого);
  • «Українська біоакустична термінологія в орнітологічних дослідженнях» (Є. Д. Яблоновська-Грищенко – канд. біол. н., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник);
  • «Особливості номінації літальних апаратів у новітній авіаційній термінології» (Л. А. Халіновська – канд. філол. н., НАУ).

Доповіді та виступи учасників конференції були змістовними, ґрунтовними, актуальними. Щиро дякуємо учасникам за активну участь у роботі конференції!

Translate »