Запрошуємо взяти участь у конкурсі на навчання у Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička“(Хорватія)

Національний авіаційний університет оголошує конкурс за програмою академічної мобільності Erasmus+ на навчання в Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička”(Хорватія) у першому семестрі 2024-2025 навчального року.

Конкурс проводиться в рамках програми академічної мобільності Erasmus+.

Спеціалізація: Business and Administration

 Дисципліни (перелік курсів):  https://www.vevu.hr/course-catalogues-2023/

Для участі у конкурсі необхідно до 15 січня 2024 в електронному вигляді подати документи до ННІІМСО (margobuhera@gmail.com)

Перелік документів: 

  1. Анкета-ЗАЯВА(друкується на 1 аркуші!).
  2. Сертифікат про рівень знань іноземної мови (англійська  не нижче  B1).
  3. План навчання  (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS. Мінімальна кількість кредитів до перезарахування – 18 ECTS.
  4. Довідку  про середній бал успішності (GPA) за попередні роки навчання (видається деканатом/дирекцією факультету/інституту).
  5. Мотиваційний лист (1 сторінка).
  6. CV/резюме
  7. Копію закордонного паспорту (перша сторінка).
  8. Лист підтримки з Коледжу прикладних наук “Lavoslav Ružička”(Хорватія) (за наявності).

Дата, час та формат проведення співбесіди будуть оголошені окремо.

Документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду!

Translate »