Запрошуємо взяти участь у конкурсі на навчання у University of Ecology and Management in Warsaw (Польща) в рамках програми академічної мобільності Erasmus+

Національний авіаційний університет оголошує конкурс за програмою академічної мобільності Erasmus+ на навчання у University of Ecology and Management in Warsaw (Польща) на перший семестр 2023-2024 навчального року.

Конкурс проводиться в рамках програми академічної мобільності Erasmus+.

Дисципліни (перелік курсів):   https://wseiz.pl/app/uploads/2023/05/Erasmus_The-list-of-courses-2023_2024_WINTER.pdf

Спеціалізація: Design

Для участі у конкурсі необхідно до 27 червня 2023 р. в електронному вигляді подати до сектору академічної мобільності ННІ ІМСО (margobuhera@gmail.com)

Перелік документів: 

  1. Анкета-ЗАЯВА(друкується на 1 аркуші!).
  2. Сертифікат про рівень знань іноземної мови (англійська  не нижче  B1).
  3. План навчання  (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS. Кількість кредитів до перезарахування – 30 ECTS.
  4. Довідку  про середній бал успішності (GPA) за попередні роки навчання (видається деканатом/дирекцією факультету/інституту).
  5. Мотиваційний лист (1 сторінка).
  6. CV/резюме
  7. Копію закордонного паспорту (перша сторінка).
  8. Лист підтримки з University of Ecology and Management in Warsaw (за наявності).

Дата, час та формат проведення співбесіди будуть оголошені окремо.

Документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду!

Translate »