Запрошуємо взяти участь у конкурсі на навчання у Коледжі прикладних  наук “Lavoslav Ružička“ (Хорватія)

Запрошуємо взяти участь у конкурсі на навчання у Коледжі прикладних наук Lavoslav Ružička“(Хорватія)

Національний авіаційний університет оголошує конкурс за програмою академічної мобільності Erasmus+ на навчання в Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička”(Хорватія) у другому семестрі 2022-2023 навчального року.

Конкурс проводиться в рамках програми академічної мобільності Erasmus+.

Спеціалізація: Business and Administration

 

Дисципліни (перелік курсів):  https://www.vevu.hr/coursecatalogues-2021/ 

Для участі у конкурсі необхідно до 06 лютого 2023 в електронному вигляді подати до сектору академічної мобільності ННІ ІМСО (marharyta.buhera@nau.edu.ua)

 

Перелік документів: 

  1. Анкета-ЗАЯВА (друкується на 1 аркуші!).
  2. Сертифікат про рівень знань іноземної мови (англійська  не нижче  B1).
  3. План навчання  (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS. Мінімальна кількість кредитів до перезарахування – 18 ECTS.
  4. Довідку  про середній бал успішності (GPA) за попередні роки навчання (видається деканатом/дирекцією факультету/інституту).
  5. Мотиваційний лист (1 сторінка).
  6. CV/резюме
  7. Копію закордонного паспорту (перша сторінка).
  8. Лист підтримки з Коледжу прикладних наук “Lavoslav Ružička”(Хорватія) (за наявності).

 

Дата, час та формат проведення співбесіди будуть оголошені окремо.

Документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду!

 

Translate »