Erasmus+.Навчання у Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička”(Хорватія)

Запрошуємо взяти участь у конкурсі на навчання у Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička” в Вуковарі в рамках програми академічної мобільності Erasmus+

 

Національний авіаційний університет оголошує конкурс за програмою академічної мобільності Erasmus+ на навчання у Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička”/ College of Applied Science «Lavoslav Ruzicka»  в Вуковарі (Хорватія) на другий семестр 2021-2022 навчального року.

Конкурс проводиться в рамках програми академічної мобільності Erasmus+.

Спеціальність: 041 Business and Administration

Дисципліни (перелік курсів):  

https://www.vevu.hr/course-catalogues-2021/

Для участі у конкурсі необхідно до 15 листопада 2021 р. в електронному вигляді подати до сектору академічної мобільності ІМСО (marharyta.buhera@nau.edu.ua)

 

Перелік документів: 

  1. Анкета-ЗАЯВА (друкується на 1 аркуші!).
  2. Сертифікат про рівень знань іноземної мови (англійська  не нижче  B1).
  3. План навчання  (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS.Мінімальна кількість кредитів до перезарахування – 18 ECTS.
  4. Довідку  про середній бал успішності (GPA) за попередні роки навчання (видається деканатом/дирекцією факультету/інституту).
  5. Мотиваційний лист (1 сторінка).
  6. CV / резюме у форматі  EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose)
  7. Копію закордонного паспорту (перша сторінка).
  8. Лист підтримки з CollegeofApplied Science «Lavoslav Ruzicka» (за наявності).

 

Дата, час та формат проведення співбесіди будуть оголошені окремо.

Документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду!

Translate »