Студентка НАУ пройшла стажування в Лодзинському технічному університеті за програмою Erasmus+

Студентка НАУ пройшла стажування в Лодзинському технічному університеті за програмою Erasmus+
Національний авіаційний університет з 2014 року реалізує програму академічної мобільності КА 107: Кредитна мобільність за програмою Erasmus+ з метою підвищення ефективності співпраці з закладами вищої освіти за кордоном в напрямах: пошуку, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи; розширення мобільності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти; адаптації до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань.
Студентка Аліна Гусєва, яка навчається на англомовній ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій, пройшла стажування в Лодзинському технічному університеті за програмою Erasmus+. протягом трьох місяців (лютий-травень 2021).
Аліна виконувала наукову роботу на тему: «Фотокаталітичне розкладання органічних забруднювачів» під керівництвом науковців Лодзинського технічного університету Олександра Штики (Ph.D., D.Sc.) та Томаша Манієцкі (Ph.D., D.Sc.).
Протягом стажування Аліна опонувала навички роботи з високоефективним рідиннофазним хроматографом та іншим обладнанням, призначеним для вирішення актуальних проблем охорони довкілля.
Наукова робота була спрямована на дослідження науково-практичних завдань, пов’язаних з розкладанням небезпечних органічних речовини за допомогою фотокаталізу на нетоксичні речовини. Звіт наукової діяльності був захищений на відмінно в Політехнічному Університеті Лодзі.

Translate »