Програма імені Станіслава Уляма – стажування для науковців в Польщі

Програма імені Станіслава Уляма – стажування для науковців в Польщі

Запрошуємо дослідників взяти участь у Програмі імені Станіслава Уляма для проходження стажування для науковців в Польщі. Дослідження в Польщі можуть тривати від 6 до 24 місяців та мають розпочатись з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2022 року. Бенефіціар отримуватиме щомісячну стипендію у розмірі 10 000 злотих (приблизно 2 500 євро) на час перебування та додаткове фінансування, яке покриватиме витрати на організацію поїздки.

В рамках Програми науковці матимуть змогу:

 • проводити дослідження та створювати розробки;
 • проходити наукове стажування;
 • отримати матеріали необхідні для написання наукової роботи або статті;
 • проводити заняття, побудовані на основі дидактичного матеріалу, в приймаючій установі.

Заявку на участь в Програмі можуть подати науковці, які:

 • мають науковий ступінь щонайменше кандидата наук (PhD), здобутий не в Польщі;
 • не мають громадянства Польщі;
 • працюють в закладі вищої освіти або науковій/дослідницькій установі за межами Польщі;
 • не навчалися/не працювали в Польщі впродовж останніх трьох років до дати оголошення конкурсу;
 • мають щонайменше три досягнення серед яких:
 • публікація (в якості головного автора) у виданнях, які включені до наступних міжнародних наукометричних баз даних: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index;
 • рецензована наукова монографія;
 • публікація в рецензованих матеріалах міжнародної конференції, яка включена до рейтингу від Computing Research and Education Association of Australasia (CORE) – Австралазійської асоціації в галузі комп’ютерних наук та освіти та, яка проіндексована в міжнародній базі даних DBLP Computer Science Bibliography («Бібліографія з комп’ютерних наук DBLP»);
 • публікація в рецензованих матеріалах міжнародної конференції, яка включена до наукометричних баз Web of Science або Scopus.
 • отримали лист запрошення від приймаючої установи.

Кінцевий термін подачі заявки: 15 червня 2021

Детальна інформація за посиланням: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

Translate »