191 Архітектура та містобудування

Освітня програма: Дизайн архітектурного середовища

Бакалавр архітектури та містобудування

Програмні результати навчання

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. Знати: основні засади та принципи архітектурно-містобудівної діяльності; нормативну базу архітектурно- містобудівного проектування; особливості участі в архітектурно-містобудівному конкурсному проєктуванні; типологічні особливості архітектури аеровокзальних будівель і комплексів, інших будівель авіаційного типу; технологічні вимоги до їх проєктування та будівництва; особливості нових матеріалів та уміти їх використовувати як у будівництві споруд, так і в дизайні інтер’єру та ландшафту. Застосовувати: теорії та методи фізико- математичних, природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування; основні теорії проєктування, реконструкції та реставрації архітектурно-містобудівних,архітектурно- середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології,  міжнародний  і  вітчизняний  досвід  для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування; програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування; сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні; художньо- композиційні засади в архітектурно-містобудівному проєктуванні; сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища; енергоефективні та інші інноваційні технології при проєктуванні архітектурних об’єктів; синтез різних видів мистецтв в архітектурному об’єкті. Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно- містобудівного проєктування. Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно- містобудівних рішень.. Розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів. Виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення щодо архітектурно-містобудівних проєктів. Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем,   будівельних   матеріалів і виробів  та декоративно-оздоблювальних матеріалів. Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних,економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні. Розуміти соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки пропонованих рішень у сфері архітектури та містобудування. Організовувати презентації та обговорення проєктів архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища. Вміти систематизувати етапи і напрями історичного розвитку класичних і сучасних художніх стилів в архітектурно- містобудівному, дизайнерському і садово-парковому мистецтві. Розуміти сучасні тенденції та стильові напрямки в архітектурі і дизайні та особливості розвитку української архітектури. Використовувати творчі підходи до пошуку архітектурної форми, розуміти значення образу архітектурного об’єкту та уміти його втілювати у проєктах, розуміти наслідки психоемоційного впливу образу об’єкту на людину. Реферувати літературу, робити повідомлення і презентації для професійної аудиторії і спільноти мешканців й управлінців з метою пропагування сучасних ідей  гуманізації  й  гармонізації  архітектуру  та містобудування. Дотримуватись правил професійної етики в галузі архітектури та містобудування.

Translate »