186 Видавництво та поліграфія

Освітня  програма: Технології електронних мультимедійних видань

Магістр видавництва та поліграфії

Програмні результати навчання

Випускники будуть здатні створювати електронні мультимедійні видання, віртуальні та концептуальні моделі, концепції та рішення для виконання досліджень у галузі технологій дизайну і мультимедіа, видавничих та поліграфічних процесів, інформаційних технологій та інших суміжних предметних областей шляхом аналізу, планування, проектування та впровадження проектних та технологічних рішень, застосовуючи загальні принципи дизайну та технологій у видавництві та поліграфії; випускники здобудуть адекватні знання та розуміння, що відносяться до базових напрямів видавництва та поліграфії, технологій мультимедіа та дизайну. Масштаб цих базових знань буде достатнім, щоб успішно стажуватися в одній із наукових груп; випускники матимуть базові знання із віртуального моделювання, штучного інтелекту, електронних бібліотек, довідкових та пошукових систем, комп’ютерної музики, електронних ЗМІ; випускники матимуть поглиблені знання із веб-технологій, архівації та стиснення мультимедійної інформації, методів наукових досліджень, мультимедійного видавництва, 3D-технологій, мультиплатформених програмних засобів мультимедіа; випускники матимуть достатні наукові навички принаймні у відповідній галузі інформаційних технологій для того, щоб успішно проводити наукові дослідження під наглядом наставника; випускники будуть здатні аналізувати наукові статті за спеціалізацією (у тому числі іноземною мовою). Також вони будуть здатними відстежувати найновіші досягнення у галузі технологій електронних мультимедійних видань; випускники матимуть навички написання наукових статей та технічної документації, у тому числі в електронних форматах, здобудуть глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та методи можна використати для конкретних задач; випускники здобудуть здатність використовувати інструментальні засоби новітніх технологій для створення електронних мультимедійних видань та продуктів із відповідними інструментами суміжних предметних галузей; випускники володітимуть основними загальними та специфічними навичками видавництва та поліграфії, базовими експертними навичками у технологіях електронних мультимедійних видань та дизайні; випускники вмітимуть створювати нові технології, концептуальні та віртуальні моделі,  а  також  вдосконалювати  існуючі  технологічні процеси видавництва та поліграфії з використанням комп’ютерних засобів; випускники вмітимуть формулювати та оцінювати концепції проектних рішень; випускники вмітимуть доносити власні ідеї та розробки до широкої аудиторії шляхом участі у накових конференціях та/або наукових семінарах (у тому числі міжнародних); випускники будуть ефективно використовувати фахові знання на рівні новітніх досягнень видавництва та поліграфії, технологій мультимедіа, проектних рішень та дизайну, зокрема у магістреській (дипломній) роботі; випускники вмітимуть впроваджувати власні мультимедійні проекти, дизайнерські та технологічні рішення у систему освіти та виробництва; випускники вмітимуть використовувати відповідне сучасне програмне забезпечення для створення мультимедійних видавництв (компаній) та електронних мультимедійних освітніх ресурсів; випускники вмітимуть створювати макети та кодувати веб-сторінки із урахуванням сучасних стандартів у галузі веб-дизайну; випускники вмітимуть створювати інформаційні портали та веб-сайти; випускники вмітимуть створювати інтерактивність та навігацію в електронних виданнях шляхом написання скриптів або програмного коду; випускники вмітимуть доповнювати існуюче програмне забезпечення для видавничих та дизайнерських задач шляхом написання макросів, запису послідовності дій, підключення плагінів; випускники вмітимуть працювати із базами даних, інформаційними порталами та електронними бібліотеками та організовувати пошук навчальної та наукової інформації; випускники володітимуть знаннями у галузі стандартизації, якості та специфікації друкованих та електронних мультимедійних видань; випускники володітимуть знаннями щодо використання інформаційних технологій  у засобах масової інформації; випускники будуть здатні працювати в якості асистента або викладача з дисциплін, орієнтованих на видавництво, поліграфію та інформаційні мультимедійні технології; випускники здобудуть загальне уявлення та знання в області проектного менеджменту та ділового адміністрування на рівні, який дозволить їм планувати і управляти проектами середньої складності, та приймати участь у великих дослідницьких проектах у якості члена команди; випускники здобудуть розуміння інструментів та стратегій для розв’язання різних типів управлінських проблем на рівні, що надасть можливість їх працевлаштування в наукових установах, навчальних закладах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції; випускники будуть здатні до створення власних виробничих процесів та проектних рішень; випускники будуть здатні приймати керівні/фахові рішення, вміти планувати та оцінювати професійний та стратегічний розвиток команди.

Translate »