172Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Телекомунікаційні системи та мережі

Магістр з телекомунікацій та радіотехніки

Програмні результати навчання

Набуті компетентності:

Знання і розуміння:У результаті навчання мають бути отримані фундаментальні професійні знання і розуміння відповідно наступному мінімальному переліку: Особливості інформаційних технологій в телекомунікаціях. Застосування сучасних технологій для організації телекомунікаційних систем та мереж. Реалізація основних телекомунікаційних технологій. Функціональна архітектура телекомунікаційних систем  та мереж. Побудова та функціонування телекомунікаційних систем та мереж. Технології створення, зберігання, обробки та захисту інформації. Загальні принципи моделювання телекомунікаційних систем та мереж. Методи оптимізації телекомунікаційних систем та мереж. Організація обслуговування телекомунікаційних систем та мереж. Експлуатація та ремонт телекомунікаційних систем  та мереж. Принципи управляння та адміністрування сучасними телекомунікаційними системами та мережами. Основні системи керування сучасних телекомунікаційних систем та мереж. Методи оцінки параметрів телекомунікаційних систем та мереж.

Застосування знань і розуміння:

Під час проведення обслуговування і планового технічного огляду телекомунікаційних систем перевіряти на відповідність технічним та технологічним нормам контрольовані параметри обладнання, доводити їх до нормативних значень, використовуючи технічну документацію та інструкції, вимірювальні прилади, програмні засоби. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, проводити адміністрування стану телекомунікаційних систем та мереж з метою виявлення помилок у їх функціонуванні, здійснювати відповідні програмні перевірки. Використовувати програмно-апаратні засоби, знання архітектури  телекомунікаційних мереж, побудову та функціонування мережних операційних систем, відновлювати або встановлювати мережні операційні системи та прикладне програмне забезпечення за нормативно-технічною документацією. Оцінювати якість надання послуг зв’язку підприємством за типовими показниками якості з використанням вимірювальних приладів, автоматизованої системи технічної експлуатації, нормативної і експлуатаційної документації та даних статистичної звітності. Застосовувати сучасні комплексні технічні та програмні методи забезпечення інформаційної безпеки телекомунікаційних систем та мереж.

Формування суджень:

– Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички з професійно-профільованих дисциплін у сучасній електронній галузі. Здатність виконувати узагальнення висновків при взаємодії процесів різного характеру у складних електронних системах

 

Translate »