172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Біотехнічні та медичні апарати і системи

Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області.

Володіння основами проектування, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів та систем.

Здатність спиратися на сучасні теоретико-методологічні підходи та принципи проведення науково-дослідної роботи.

Здатність використовувати комп’ютерні технології при формуванні виробничих, експлуатаційних та сервісних підприємств біомедикотехнічної галузі.

Здатність створення технічної документації до технічного проекту.

Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України.

Здатність забезпечувати єдність результатів лабораторних досліджень.

Здатність задовольнити вимоги замовників досліджень.

Здатність аналізувати існуючи процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси виробництва з використанням принципів ІТ технологій.

Виконувати проектування, експлуатацію та технічне обслуговування об’єктів та систем.

Здатність аналізувати, систематизувати та критично резюмувати й представляти науково-технічну інформацію.

Здатність використовувати знання й практичні навички щодо техніко-економічного обґрунтування вибору характеристик технологічних об’єктів та оптимізації їх функціонування.

Здатність застосовувати математичні знання для розробки методик аналізу, проектування, експлуатації та ремонту біотехнічних та медичних апаратів і систем.

Translate »