163 Біомедична інженерія

Освітня програма:Біомедична інженерія

Магістр з біомедичної інженерії

Програмні результати навчання

Вміння проектувати, конструювати вдосконалювати та застосовувати медико-технічні та біоінженерні вироби, прилади, апарати і системи з дотриманням технічних вимог, а також супроводжувати їх експлуатацію.Вміння аналізувати   і   вирішувати   складні  медико- інженерні та біоінженерні проблеми із застосуванням математичних методів та інформаційних технологій. Вміння створювати і вдосконалювати засоби, методи та технології біомедичної інженерії для всебічного дослідження і розробки біоінженерних об’єктів та систем медико-технічного призначення.Вміння розробляти, планувати, виконувати та обґрунтовувати інноваційні проекти біоінженерних об’єктів та систем медико-технічного призначення з урахуванням інженерних, медичних, правових, економічних, екологічних та соціальних аспектів, здійснювати їх інформаційне та методичне забезпечення.Вміння оцінювати біологічні і технічні аспекти та наслідки взаємодії інженерно-технічних і біоінженерних об’єктів з біологічними системами, передбачувати їх взаємний вплив, правові, деонтологічні і морально-етичні наслідки використання.Вміння вирішувати у практичній діяльності завдання біомедичної інженерії з усвідомленням власної етичної та соціальної відповідальності в особистій діяльності та/або в команді.Вміння презентувати результати досліджень і розробок державною та іноземною мовами у вигляді заявок на винахід, наукових публікацій, доповідей на науково-технічних заходах.Вміння створювати та експлуатувати медичні бази даних, експертні системи, створювати та використовувати пакети прикладних програм інформаційної підтримки діагностичного та лікувального процесів.Вміння вирішувати завдання біомедичної інженерії з усвідомленням власної етичної та соціальної відповідальності  в  особистій  діяльності  та/або  в команді.

Translate »