162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма: Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Бакалавр з біотехнологій та біоінженерії

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання та розуміння основ природничих наук в галузі екологічної біотехнології.

Здатність застосувати знання та розуміння в сфері екологічної біотехнології та біоенергетики.

Здатність продемонструвати знання та розуміння щодо експериментальних та практичних основ з біотехнології.

Базові знання та розуміння економічних механізмів утилізації, збереження та відтворення природних ресурсів.

Навички застосування еколого-правових норм з біотехнології.

Застосування знань та розумінь щодо оброблення результатів біотехнологічних вимірювань, з використанням технологій та комп’ютерних програмних засобів і систем керування базами даних.

Застосування знань та розумінь щодо використання біохімічного, біотехнологічного, мікробіологічного обладнання і технології.

Застосування знань та розумінь для використання основних методів збирання інформації в галузі біотехнології, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання.

Здатність обирати та ефективно застосовувати методи і технології біотехнологічного проектування.

Оволодіння навичками працювати самостійно, підготовка та захист дипломної роботи.

Продемонстрована вправність у володінні іноземною мовою (англійською), спеціальною термінологією для спілкування у колі фахівців та проведення літературного пошуку.

Здатність до планування та реалізації просвітницької та пропагандистської діяльності у галузі біотехнології та біоінженерії.

Translate »