142 Енергетичне машинобудування

Освітня програма: Газотурбінні установки ікомпресорні станції

Магістр з енергетичного машинобудування

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення впредметній    області.   Володіння    основами   проектування,експлуатації та ремонту об’єктів та систем.    Здатністьспиратися на сучасні теоретико-методологічні підходи тапринципи проведення науково-дослідної роботи. Здатністьвикористовувати комп’ютерні технології при формуваннівиробничих,експлуатаційних та сервісних       послугенергетичної галузі.Здатність створення технічноїдокументації до       технічного  проекту.Здатністьзастосовувати знання законодавства,            державнихстандартів України та виробничо-технічної документаціїгалузі     та     її     підприємств. Здатність забезпечуватиідентичність результатів лабораторних     досліджень.Здатність задовольнити вимоги замовників досліджень. Здатність аналізувати існуючі процеси проектування, виробництва, експлуатації та ремонту з позиції їх ефективності з використанням принципів ІТ-технологій. Здатність розуміти напрями розвитку інформаційних і комунікаційних систем; навички управління інформацією в умовах формування та розвитку інформаційного суспільства: аналізувати, систематизувати та критично резюмувати й представляти інформацію. Здатність використовувати знання й практичні навички щодо техніко- економічного обґрунтування вибору сировини, устаткування технологічних об’єктів та оптимізації їх функціонування. Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу,проектування   технологічних   процесів   і властивостей функціональних систем.

Translate »