134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітня програма: Обладнання повітряних суден

Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки

Програмні результати навчання

Знання і розуміння засад фундаментальних математичних методів моделювання та оптимізування. Мати навички експериментування   та   аналізування   результати,застосовувати базові концепції і методології моделювання фізичних процесів. Вміти застосовувати знання технічних характеристик,                     конструктивних       особливостей, призначення та правил експлуатації агрегатів, систем і повітряного судна в цілому. Вміти розробляти технічні завдання та технічні пропозиції з проектування та виготовлення авіаційної техніки. Вміти використовувати знання в керуванні технічними проектами, оцінювати ризики, передбачати можливі обмеження та оцінювати їхній вплив на остаточний результат. Розуміти та вміти використовувати сучасні методи розв’язування винахідницьких задач, застосовувати різні методи захисту інтелектуальної власності на технічні рішення, створені в ході професійної (науково-технічної) діяльності. Вміти використовувати новітнє спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач у професійній (науково-технічній) діяльності відповідно до освітньої програми. Проводити аналітичне дослідження параметрів функціонування авіаційної техніки, проводити аналіз обраних методів, засобів їх автоматизованого проектування. Знати і застосовувати сучасні професійні стандарти і інші нормативно-правові документи, приймати організаційно-управлінські рішення в умовах невизначеності. Вміти поєднувати теорію і практику, виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань в галузі проектування виробів авіаційної техніки, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей, ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. Вміти аналізувати норми  льотної  придатності  та  інші  нормативні документи, які забезпечують безпеку виробу при експлуатації. Вміти здійснювати пошук інформації для розв’язання задач авіаційної та ракетно-космічної інженерії, розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. Вміти спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Вміти обґрунтувати вибір матеріалів для елементів та систем авіаційної техніки, мати навички вибору методів модифікації їх властивостей. Вміти обґрунтувати призначення показників якості об’єктів авіаційної техніки та обладнання повітряних суден.

Translate »