134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітня програма: Літаки і вертольоти

Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки

Програмні результати навчання

Базові знання фундаментальних розділів математики, фізики, теоретичної механіки в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у сфері авіаційної та ракетно-космічної техніки, здатність використовувати отримані знання в обраній професії; знання з перспектив технічного розвитку авіаційної галузі; базові знання з використання новітніх інформаційних технологій, що використовуються в авіаційній і ракетно-космічній техніці; знання матеріалів, які використовуються для виготовлення конструкцій авіаційної і ракетно-космічної техніки та її функціональних і рідинно-газових систем; розуміти як впливають експлуатаційні фактори на конструкцію авіаційної і ракетно-космічної техніки та її функціональні і гідрогазові системи; знання робочих процесів у функціональних і гідрогазових системах та елементах авіаційної і ракетно-космічної техніки, необхідних для розуміння, опису та оптимізації їх параметрів; знання вимог до функціональних і рідинно-газових систем авіаційної і ракетно-космічної техніки; базові знання галузевих та міжнародних нормативних документів, які використовуються під час проектування, виробництва, сертифікації авіаційної і ракетно-космічної техніки та її функціональних і рідинно-газових систем; базові знання з організації технічного обслуговування і ремонтних робіт авіаційної і ракетно-космічної техніки; базові знання про структуру та основні напрями діяльності авіапідприємств, що займаються проектуванням, виготовленням та підтриманням льотної придатності ПС; базові знання про вплив людського чинника на ефективність використання авіаційної техніки та безпеку у авіаційній галузі; базові знання методів та засобів діагностування функціональних і рідинно-газових систем авіаційної та ракетно-космічної техніки; демонструвати навички володіння іноземною мовою на рівні, який забезпечує можливість спілкування у професійному середовищі; уміння обґрунтовано призначати клас матеріалів для елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки, демонструвати навички вибору методів модифікації їх властивостей; уміння розробляти критерії оцінки та прогнозування технічного стану авіаційної та ракетно-космічної техніки та її компонентів; уміння обчислювати економічну ефективність виробництва авіаційної і ракетно-космічної техніки та її функціональних і рідинно-газових систем; вміти ставити та вирішувати професійні задачі на основі базових знань з проектування авіаційної і ракетно-космічної техніки та її компонентів; забезпечувати відповідності авіаційної техніки вимогам нормативно-технічної документації та стандартам льотної придатності і безпеки польотів; базові знання характеристик елементної бази функціональних і рідинно-газових систем літальних апаратів і володіння методиками розрахунків їх основних параметрів; вміти визначати властивості і характеристики функціональних і рідинно-газових систем та їх елементів, виконувати задачі синтезу та аналізу систем.

 

Translate »