134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітня програма: Літаки і вертольоти

Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки

Програмні результати навчання

Мати знання із новітніх технологій в галузі проектування виробів авіаційної і ракетно-космічної техніки. Знати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності. Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі роботи функціональних систем авіаційної і ракетно- космічної техніки. Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою. Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання фізичних процесів, які відбуваються в рідинно- газових функціональних системах авіаційної і ракетно- космічної техніки. Знати і застосовувати базові концепції і методології  моделювання  фізичних  процесів.  Вміти застосовувати   знання   технічних   характеристик,конструктивних особливостей, призначення та правил експлуатації агрегатів систем і функціональних систем в цілому. Вміти розробляти технічні завдання та технічні пропозиції з проектування виробів авіаційної та ракетно- космічної техніки різного призначення. Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу рідинно-газових і функціональних систем авіаційної та ракетно-космічної техніки. Вміти поєднувати теорію і практику, приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення задач в галузі проектування авіаційної та ракетно-космічної техніки. Обґрунтовано вибирати засоби автоматизованого проектування (САПР) для вирішення прикладних завдань; застосовувати на практиці системні та спеціалізовані засоби систем автоматизованого проектування, компонентні технології (платформи) та інтегровані середовища для розробки функціональних і рідинно-газових систем авіаційної та ракетно-космічної техніки. Проводити аналітичне дослідження параметрів функціонування функціональних і рідинно-газових систем авіаційної та ракетно-космічної техніки, проводити аналіз обраних методів, засобів їх автоматизованого проектування. Знати і застосовувати сучасні професійні стандарти і інші нормативно-правові документи, приймати організаційно-управлінські рішення в умовах невизначеності. Вміти поєднувати теорію і практику, виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань в галузі проектування виробів авіаційної та ракетно- космічної техніки, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей, ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.  Набувати  нові  наукові  і  професійні  знання,вдосконалювати навички, прогнозувати розвиток авіаційних та ракетно-космічних технологій. Вміти здійснювати пошук інформації для розв’язання задач авіаційної та ракетно-космічної інженерії, розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Translate »