134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітня програма: Обладнання повітряних суден

Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки

Програмні результати навчання

Базові знання фундаментальних розділів математики, фізики, теоретичної механіки в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у сфері авіаційної та ракетно-космічної техніки, здатність використовувати отримані знання в обраній професії; знання матеріалів, які використовуються  для виготовлення конструкцій авіаційної техніки та обладнання; знання робочих процесів у системах та елементах авіаційної техніки, необхідних для розуміння, опису та оптимізації їх параметрів; базові знання галузевих та міжнародних нормативних документів, які використовуються під час проектування, виробництва, сертифікації ПС та його обладнання; базові знання з організації технічного обслуговування та ремонтних робіт авіаційної техніки; базові знання про вплив людського чинника на ефективність використання авіаційної техніки та безпеку у авіаційній галузі; базові знання методів та засобів діагностування обладнання та систем ПС; уміння аналізувати та визначати технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні параметри об’єктів авіаційної техніки; уміння застосовувати сучасні методи та засоби конструкторсько-технічної підготовки виробництва, в тому числі СAD технологій; здатність використовувати на практиці сучасні методи, способи та засоби проектування, виробництва, ремонту, складання, випробування та (або) сертифікації елементів та систем авіаційної техніки; розуміння особливостей конструкції та робочих процесів в системах та елементах авіаційної та ракетно-космічної техніки вміти сформувати та розв’язати науково-технічні задачі щодо розроблення їх новітніх зразків; доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки з проблем авіаційної та ракетно-космічної техніки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують; демонструвати навички володіння іноземною мовою на рівні, який забезпечує можливість спілкування у професійному середовищі; уміння обґрунтовано призначати клас матеріалів для елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки. Демонструвати навички вибору методів модифікації їх властивостей; уміння розробляти критерії оцінки та прогнозування технічного стану повітряного судна та його компонентів; уміння обчислювати економічну ефективність виробництва повітряного судна та його обладнання; вміти ставити та вирішувати професійні задачі на основі базових знань з проектування ПС та його компонентів; забезпечувати відповідності авіаційної техніки вимогам нормативно-технічної документації та стандартам льотної придатності і безпеки польотів; базові знання про структуру та основні напрями діяльності авіапідприємств, що займаються проектуванням, виготовленням та підтриманням льотної придатності ПС; визначати потреби людських і матеріальних ресурсів, необхідних при проектуванні та виготовлені авіаційної техніки.

 

 

 

 

 

 

 

Translate »