124 “Системний аналіз

Магістр з системного аналізу

Програмні результати навчання

Магістри вивчають методологію системного, структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем, проектування й використання баз і сховищ даних, розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, принципи побудови та особливості функціонування сучасних  інформаційних систем і комп’ютерних мереж.Ступінь магістра дозволяє отримати знання і напрацювати майстерність в професійній сфері та виконувати наступні завдання:встановлювати структурні зв’язки в системах, узагальнювати отримані відомості і напрацьований досвід за період існування проблеми;позначати цілі для фізичних і математичних процесів моделювання об’єктів, управляти отриманими результатами;формулювати завдання випробувань і досліджень, спираючись на принципи системного аналізу, серед яких виділяють методи, технології, порядок дій і моделі автоматизованих програмних засобів проектування;здійснювати імітаційні дослідження, при яких об’єкт, що вивчається, замінюється на його ескіз із заданими параметрами;вводити досягнення, отримані експериментальним шляхом і впроваджувати практичне застосування в професійну сферу діяльності;системно вивчати первинну інформацію, потрібну для розгляду в процесі конструювання і проектування;аргументовано приймати конструкторські і проектні рішення у сфері системного аналізу; здійснювати перевірку відповідності проектів, що реалізовуються, а також пакетів технічних документів встановленим законодавством приписам, нормам і вимогам; використовувати веб-технології, у тому числі при дистанційному керуванні проектно-технологічними роботами.

Translate »