101 Екологія

Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища

Бакалавр з екології

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання та розуміння основ природничих наук в галузі екології.

Здатність застосувати знання та розуміння в сфері охорони, збереження довкілля і збалансованого природокористування

Експериментальні навички проведення спостережень за станом природних об’єктів.

Базові знання та розуміння економічних механізмів

використання, охорони та відтворення природних ресурсів

Навички застосування еколого-правових норм.

Здатність виконувати комп’ютерні обчислення при розробці екологічних проектів та аналізі результатів експериментальних досліджень.

Здатність формулювати висновки в рамках інтегральної оцінки якості навколишнього середовища та його компонентів

Здатність надавати достовірний прогноз розвитку природних явищ та процесів, у тому числі зміни якості довкілля

Здатність обирати та ефективно застосовувати

природоохоронні технології у сфері природокористування

Оволодіння навичками працювати самостійно, підготовка та захист дипломної роботи.

Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, спеціальною термінологією для проведення літературного пошуку.

Здатність до планування та реалізації програм у сфері екологічної освіти та навчання, просвітницької та пропагандистської діяльності у галузі охорони довкілля

Translate »