Кафедра філологічних та природничих дисциплін

Історія  кафедри

Історія кафедри філологічних та природничих дисциплін починає свій відлік з 1961 р. На кафедрі іноземних мов було створено секцію російської мови для роботи з іноземними громадянами. Вже за декілька місяців вона була реорганізована в кафедру російської мови, яку очолила доц.  П. Кульчицька. Для забезпечення високого рівня доуніверситетської підготовки іноземних слухачів було створено кафедри суспільних наук, природничих наук та декілька кафедр російської мови, таким чином навчання на підготовчому факультеті здійснювалося не тільки за інженерно-технічними та інженерно-економічними напрямами, а й медико-біологічними та гуманітарними.

З 1992 року викладачі кафедри російської мови № 1 почали навчати іноземних студентів української мови, тому цілком закономірною стала реорганізація в кафедру української та російської мов. У різні роки посаду завідувача кафедри обіймали такі очільники: доц. Г. І. Кононова, к. філол. н., доц. М. І. Герасименко, доц. В. В. Моргун, к. філол. н., доц. Н. А. Малинська, к. філол. н., доц. З. У. Борисова, к. філол. н., доц. П. П. Алексєєв.   (Детальніше ….)

У 2000 році відбулася нова реорганізація: об’єднали кафедру української та російської мов з кафедрами російської мови № 2 та № 3. З того часу на підготовчому відділені з’явилася  кафедра філологічних та природничих дисциплін. Упродовж 2001–2015 рр. кафедрою керувала к. філол. н. М. М. Бондарчук.  З 2015 р. і дотепер кафедру очолює к. техн. н., с. н. с. О. Ю. Корчук.

У 2006–2007 роках кафедра одна з перших в Україні приєдналася до експерименту з адаптації до Болонського процесу. Кафедрою миттєво відреаговано на суспільні зміни та нагальні запити сьогодення: впроваджено інноваційні технології модульного структурування, дидактичного тестування, рейтингового оцінювання в умовах інтеграції ІКТ, удосконалено систему дистанційного навчання, розширено діапазон освітніх онлайн-платформ тощо. Викладачі кафедри підготували унікальний комплекс навчально-методичних посібників для іноземних слухачів і студентів за такими напрямами навчання: авіаційний, інженерно-технічний, інженерно-економічний тощо. 

У зв’язку з особливостями організації освітнього процесу під час карантину та відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України «Про запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на кафедрі було впроваджено дистанційне навчання. Наявність у розпорядженні кафедри спеціальних аудиторій, обладнаних комп’ютерами, смартдошкою, сприяло активному залученню інтерактивних методів навчання під час освітнього процесу. Ефективність застосування мультимедійних технологій, навчальних комп’ютерних програм, відеокурсів, які використовуються під час мовної підготовки студентів, регулярно контролюється відповідальним з якості вищої освіти. Під час дистанційного та змішаного навчання впроваджено такі технології: виконання студентських проєктів з передачею графічної та текстової інформації в синхронному та асинхронному режимах, онлайн-конференції на платформах «Zoom», «Google Meet», «Skype», «Moodle», «Classtime», мобільні додатки «Viber», «Telegram», «WhatsApp», «WeChat», пакети прикладних програм «ArchiCad», «3DMAX», «PowerPoint».

Важливе значення в системі якості освітнього процесу має забезпечення навчальних дисциплін якісними навчально-методичними матеріалами, їх доступність для студентів як у друкованому, так і в електронному форматах. Особливо це стало актуальним у період пандемії і заходів, що пов’язані із дотриманням карантинних вимог через COVID-19, переходом на змішану форму навчання, відведенням значної частини навчального часу на самостійне вивчення. Співробітниками кафедри розроблено та опубліковано підручники, навчальні посібники та інші навчально-методичні матеріали, що дозволило забезпечити якісне надання освітніх послуг іноземним студентам і слухачам підготовчого відділення. Окрім того, змішана система навчання сприяла інтенсивнішому виданню підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів в електронному форматі, що розміщені в репозитарії НАУ. Така тенденція пояснюється значною роботою на кафедрі, що пов’язана із сутнісною переорієнтацією організації і процедури викладання навчальних дисциплін з метою забезпечення якості організації роботи та оцінювання в умовах дистанційного навчання.

Translate »