МІЖНАРОДНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМСО – ЕКСПОРТЕР МІЖНАРОДНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІМСО

здійснює інформаційно-іміджеві заходи за кордоном з метою  популяризації отримання вищої освіти у Національному авіаційному університеті;

організує надання освітніх послуг іноземним громадянам;

сприяє міжнародній академічній мобільності студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, забезпечує їх інтеграцію у міжнародний освітній простір;

встановлює нові та розвиває існуючі контакти із закордонними університетами, організаціями та установами

Документи, що регламентують діяльність  ІМСО:

Положення про службові відрядження працівників НАУ в межах України та за кордон

Звіт про відрядження

Кошторис

Службове подання

Технічне завдання

Порядок прийому на навчання iноземцiв та осіб без громадянства

Положення IМСО

Стратегія інтернаціоналізації

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ З РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

досягнення передових позицій у міжнародних рейтингах кращих університетів світу;

формування мережі закордонних інформаційних та рекрутаційних центрів;

укладання міжнародних угод про співпрацю у сфері освіти і науки із закордонним закладами вищої освіти, організаціями та установами;

організація набору іноземців на навчання та підвищення якості їх підготовки;

посилення наукової складової в навчальному процесі;

реалізація програм післядипломної освіти для іноземних громадян;

забезпечення входження Університету до міжнародних освітніх і наукових консорціумів, асоціацій тощо;

розвиток інфраструктури проживання іноземних громадян

ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

 

толерантне відношення до іноземців;

помірні витрати на проживання в Україні;

доступна вартість вищої освіти;

підтверджена репутація, авторитет і досягнення одного з найстаріших університетів України;

отримання освіти за загальноприйнятною у більшості країн схемою: бакалавр – магістр;

наявність в Університеті підготовчого відділення для іноземних слухачів;

можливість продовження навчання з дипломом Університету європейського зразка у будь-якій країні світу;

наявність в Університеті власних гуртожитків для іноземних громадян;

наявність англомовного проекту навчання.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ В УКРАЇНІ

унікальні історичні традиції;

високий рівень освітньої культури;

гостинність і доброзичливість українців

 

Translate »