Наукові напрями дослідження

 1. Мовні одиниці української та російської мов у комунікативно-прагматичному аспекті навчання іноземних громадян.

 2. Типологічний опис спеціальної термінології (фізика, хімія, математика, біологія, механіка тощо) української та російської мов.

 3. Функціонально-когнітивна структура наукового тексту.

 4. Лексикографічний опис авіаційної термінології української та російської мов.

 5. Науково-методичні та педагогічні технології в системі вищої професійної підготовки іноземних громадян.

 6. Історія української мови.

 7. Мовна підготовка іноземних громадян.

 8. Викладання інженерно-технічних і природничих дисциплін в межах довузівської підготовки іноземних громадян.

 9. Технологічний напрям підготовки іноземних спеціалістів.

 10. Культурознавчо-антропоцентричний аспект пропедевтичної підготовки іноземних громадян.

Наукові школи.
 1. Історична лексикологія української мови.
Про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність

Держбюджетна (кафедральна) науково-дослідна робота № 114/23.01.01 – «Функціонально-когнітивна і прагматична єдність інноваційних процесів у галузі філологічних та природничих наук».

Термін виконання: 01.09.2018  – 30.06.2022.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ганна Валентинівна Межжеріна.

Відповідальний виконавець – доцент, кандидат філологічних наук, доцент Лілія Іванівна Федчук.

Виконавці – зав. кафедри, канд. техн. наук, старш. наук. співроб. Корчук Олена Юріївна; професор, доктор філологічних наук, професор Межжеріна Ганна Валентинівна; доц., канд. пед. наук, Бурко Ольга Василівна; доц., канд. філол. наук, доц. Волкотруб Галина Йосипівна; доц., канд. пед. наук, доц. Довгодько Тетяна Іванівна; доц., канд. філол. наук , доц. Петриченко Оксана Анатоліївна; доц. канд. філол. наук, доц. Федчук Лілія Іванівна; доц., канд. пед. наук, старш. наук. співроб. Лесик Ганна Володимирівна; доц., доц. Кириченко Наталія Михайлівна; доц. Скуратівська Людмила Григорівна; старш. викл., канд. філол. наук Андріяшик Оксана Романівна; старш. викл. Колчанова Алла Валеріївна; старш. викл. Косяк Валентина Іванівна; старш. викл. Мишакова Тетяна Миколаївна; старш. викл. Новікова Олександра Олександрівна; старш. викл. Пазюра Людмила Володимирівна; старш. викл. Стовпник Наталія Миколаївна; старш. викл. Редько Світлана Петрівна; старш. викл. Удод Наталія Леонівна; старш. викл. Шрайф Вікторія Антонівна; викл. Ковалюк Ольга Костянтинівна.

Мета НДР кафедри полягає в тому, щоб дослідити єдність інноваційних процесів у галузі філологічних та природничих наук, удосконалити науково-методичні та педагогічні технології в системі вищої професійної підготовки іноземних громадян.

Досягнення поставленої мети передбачає здійснення лінгвістичних та літературознавчих досліджень у функціонально-когнітивному та прагматичному аспектах, а також проведення наукових розвідок у галузі педагогіки вищої школи та тих наук, які пов’язані зі змістом дисциплін, що викладаються на підготовчому відділенні для іноземних громадян.

Способи реалізації результатів НДР: 

1) створення банку інформації з обраної теми наукового дослідження;

2) написання наукових статей, виступи з науковими доповідями на наукових і науково-практичних конференціях тощо;

3) удосконалення науково-методичних і педагогічних технологій у системі вищої професійної підготовки іноземних громадян, підготовка методичних та навчально-методичних матеріалів, розробка навчальних програм для іноземних слухачів підготовчого відділення та іноземних студентів освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» НАУ та інших ВНЗ України;

4) проведення Міжнародних наукових конференцій.

Основними результатами третього етапу виконання НДР «Деталізація алгоритмів аналізу матеріалу у функціонально-когнітивному і прагматичному аспектах» (01.09.2020 – 30.06.2021) є:

– систематизація та узагальнення напрацьованого матеріалу;

– захист кандидатської дисертації зі спеціальності “українська мова” викладачем кафедри Ковалюк О.К.;

– доповнення картотеки наукової та науково-методичної літератури з теми НДР;

– опрацювання 79 джерел з питань термінознавства, термінології, лексикографії, прагматики, когнітивістики, теорії комунікації, функціональної стилістики, методики викладання української та російської мов як іноземних, методики викладання наукового стилю мовлення;

– опублікування 38 наукових праць, серед них: 3 навчально-методичні праці, 31 стаття (з них 7 – у виданнях, які входять до переліку фахових видань МОНУ), 4 матеріали конференцій; організація та заочне проведення 23 квітня 2021 р. ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян». У роботі конференції взяли участь 62 викладачі з навчальних закладів США, Болгарії, Республіки Білорусь, України. Нашу країну представляли провідні мовознавці з університетів Києва, Львова, Житомира, Тернополя.

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція

«Світові виміри освітніх тенденцій: когнітивістика, культурологія, аксіологія і мовна підготовка

іноземних громадян»

 

20 квітня 2023 року в Навчально-науковому інституті міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету відбулася ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові виміри освітніх тенденцій: когнітивістика, культурологія, аксіологія і мовна підготовка іноземних громадян». Проблематика конференції охоплювала широкий спектр наукових і науковометодичних питань, зокрема: сучасне та історичне мовознавство; літературний процес та інтерпретація художнього тексту; термінологія природничих і гуманітарних наук; сучасні стратегії мовної підготовки іноземних студентів; дидактичні основи викладання природничих дисциплін  для іноземних слухачів підготовчих курсів; аксіологічний потенціал мовних одиниць в аспекті мовної підготовки іноземних студентів; синтаксичні домінанти наукового тексту у функціонально-когнітивному та комунікативно-прагматичному аспектах; культурні домінанти і формування картини світу вторинної мовної особистості.

Конференція проходила в онлайн-режимі на платформі Google Meet. Її організатором виступила кафедра філологічних та природничих дисциплін (завідувач кафедри — Корчук Олена Юріївна). Із вітальним словом і побажанням плідної роботи до учасників конференції звернулися проректор з міжнародного співробітництва і освіти Зарубінська Ірина Борисівна, директор ННІМСО Шевченко Ольга Роальдівна; заступник директора ННІМСО Ковалюк Ольга Костянтинівна.

У роботі конференції взяли участь викладачі й наукові співробітники провідних навчальних закладів США, Польщі, університетів України, НАН України. Доповіді та виступи учасників конференції були змістовними, ґрунтовними, цікавими й викликали жваве обговорення. Більшість виступів супроводжувалася мультимедійними презентаціями, що посилювало увагу та зацікавленість слухачів.

Щиро дякуємо всім учасникам за активну участь у роботі конференції!

 

 

Конференція слухачів підготовчого відділення Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти

«КИМ ПИШАЄТЬСЯ МОЯ КРАЇНА»

25 травня 2022 року відбулася конференція слухачів підготовчого відділення «Ким пишається моя країна».

Мета конференції – залучення слухачів до обговорення актуальних культурно-просвітницьких проблем сучасності, обмін результатами досліджень, а також практичним досвідом вивчення української мови на підготовчому відділенні Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету.

У даному заході взяли участь іноземні слухачі підготовчого відділення, викладачі кафедри філологічних та природничих дисциплін, адміністрація ННІМСО. Із вітальним словом до присутніх звернулися організатори конференції:

– доктор пед. наук, професор, проректор з міжнародного співробітництва і освіти НАУ Зарубінська Ірина Борисівна;

– канд. екон. наук, директор ННІМСО НАУ Шевченко Ольга Роальдівна;

– канд. техн. наук, с.н.с., завідувач кафедри філологічних та природничих дисциплін ННІМСО НАУ Корчук Олена Юріївна.

Виступи слухачів з Еквадору, Ірану, Йорданії, Китаю, Лівану, Лівії, Марокко, Монголії були змістовними, цікавими і супроводжувались сучасними презентаціями.  У доповідях майбутні студенти українських вишів розповідали про славетних представників різних професії своїх країн і мріяли про власні досягнення.

Дякуємо всім учасникам і гостям за активну участь і плідну співпрацю.

Науково-практична студентська онлайн-конференція «НАУ єднає світ»

Кафедра філологічних та природничих дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти (ННІМСО) Національного авіаційного університету провела Науково-практичну онлайн-конференцію для іноземних студентів «НАУ єднає світ».

З вітальним словом до присутніх учасників та гостей конференції звернулися організатори та члени програмного комітету:

– проректор з міжнародного співробітництва і освіти НАУ Ірина Зарубінська;

– директор ННІМСО НАУ Ольга Шевченко.

Ідея проведення щорічної Науково-практичної студентської конференції – показати результат  навчання і практичного володіння іноземними студентами українською мовою для вільного спілкування не тільки в соціально-культурному й соціально-побутовому середовищах, а й у сфері навчально-наукової роботи з метою якісного засвоєння основного курсу професійної підготовки.

Доповіді і презентації учасників онлайн-конференції були цікавими й змістовними. Студенти-іноземці показали високий рівень володіння українською мовою. У своїх виступах іноземні студенти розглянули деякі проблеми і перспективи розвитку авіаційних перевезень та технологій, питання пасажирських та вантажних перевезень своїх країн, моделювання транспортних систем та процесів, можливості інтелектуальних транспортних систем тощо.

Дякуємо всім учасникам онлайн-конференції за активну участь і плідну співпрацю.

 
 
В НАУ відбулася ХV Міжнародна науково-практична конференція «Світові виміри освітніх тенденцій: когнітивістика, культурологія, аксіологія і мовна підготовка іноземних громадян»

Кафедра філологічних та природничих дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти (ННІМСО) Національного авіаційного університету організувала та провела ХV Міжнародну науково-практичну конференцію «Світові виміри освітніх тенденцій: когнітивістика, культурологія, аксіологія і мовна підготовка іноземних громадян».

 
 Проблематика конференції охопила широкий спектр наукових і науково-методичних питань, серед яких:
 – мовознавство й літературознавство в аксіологічному вимірі;
 – новітні стратегії й технології мовної підготовки іноземних студентів;
 – дидактичні основи викладання природничих дисциплін у довузівській підготовці іноземних слухачів;
 – структурні одиниці наукового стилю тощо.

Міжнародна наукова конференція:

 1. X InternationalScientificand Practical Conference «Topical Issues of the Development of Modern Science», Sofia, 4–6 June, 2020 (Межжеріна Г.В., Ковалюк О.К.)
 2.  «Scincewithoutboundaries development in 21st century – 2020»,  м. Будапешт, 30 серпня 2020 року (Бурко О.В.)
 3. V Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні», Тернопіль, 14–16 жовтня 2020 р. (Корчук О.Ю.)
 4. ІV (VІІІ) Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти», Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова, 30 жовтня 2020 р. (Межжеріна Г.В.)
 5. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми лінгвістичної семантики», м. Рівне, РДГУ, 20 листопада 2020 року (Федчук Л.І.)
 6. Міжнародна наукова конференція «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130-річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)», Київ, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні, 26–27 листопада 2020 року (Бурко О.В.)
 7. 7. ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції», Київ, Національна академія педагогічних наук, 1 грудня 2020 р. (Лесик Г.В.)
 8. 8. ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян», Київ, НАУ, 23 квітня 2021 року (Андріяшик О.Р., Бурко О.В., Волкотруб Г.Й., Довгодько Т.І., Кириченко Н.М., Ковалюк О.К., Корчук О.Ю., Косяк В.І., Лесик Г.В., Межжеріна Г.В., Мишакова Т.М., Новікова О.О., Пазюра Л.В., Стовпник Н.М., Удод Н.Л., Шрайф В.А., Федчук Л.І.)
 9. 9. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку», Одеса, Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 22–23 травня 2020 року (Андріяшик О. Р.)
 10. V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці», Кременець, 27–28 травня 2021 р. (Лесик Г.В.)
 11. 11. III Міжнародна науково-практична конференція «Results of modern scientific research and development», Мадрид, Іспанія, 29–31 травня 2021 р. (Лесик Г.В.)
 
Всеукраїнські наукові конференції
 1. 12. II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори», Вінниця, «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 21 жовтня 2020 р. (Андріяшик О. Р., Волкотруб Г.Й., Ковалюк О.К., Стовпник Н.М., Удод Н.Л., Федчук Л.І.)
 2. 13. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: Стан, проблеми, перспективи» (Колчанова А.В.)
 3. 14. VІIВсеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю з серії «ХХ століття: від модерності до традиції», м. Вінниця, Вінницький Державний педагогічний  університет імені Михайла Коцюбинського, 29 жовтня 2020 року (Бурко О.В.)
 4. Всеукраїнська науково-практична  конференція, м. Черкаси, Черкаський національний  університет ім. Б. Хмельницького,  14 січня 2021 р. (Бурко О.В.)
 5. 16. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Черкаси, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 31 травня 2021 р. (Бурко О.В.)
 
 
Кафедральний науково-методичний семінар

Засідання науково-методичного семінару кафедри філологічних та природничих дисциплін ЦМО ІМСО НАУ проводилися один раз на місяць. На них були заслухані й обговорені такі доповіді:

– вересень 2020 р.: доповідь Корчук О.Ю. на тему «Аналіз законодавства про дистанційну освіту в Україні. Дистанційне навчання студентів-іноземців у виші: можливості, недоліки, проблеми навчання нерідної мови» та доповідь  Волкотруб Г. Й. на тему – «Рекомендації Міністерства освіти щодо моделей та змісту навчання в умовах карантину»;

– жовтень 2020 р.: доповідь Довгодько Т.І на тему «Впровадження онлайн-курсів у систему освіти» та доповідь Новікової О.О. на тему «Платформи та сервіси дистанційного навчання (Google Classroom, Edmodo, Canvа, Classtime, Viber та ін.)»;

– листопад 2020 р.: доповідь Пазюри Л.В. на тему «Увага як особлива форма психічної діяльності людини. Роль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу» та доповідь Лесик Г.В. на тему «Шляхи підвищення уваги студентів як засіб оптимізації навчальної діяльності»;

– грудень 2020 р.: доповідь Ковалюк О.К «Відеоуроки в системі дистанційного навчання» та доповідь Андріяшик О.Р на тему «Психолого-педагогічні аспекти взаємодії викладача й студентів у навчальній діяльності. Інструменти взаємодії зі студентами в дистанційному навчанні»;

– січень 2021 р.: доповідь Косяк В.І на тему «Розміщення матеріалів в електронному репозитарії НАУ» та доповідь Удод Н.Л. «Викладання дисципліни «Країнознавство» на підготовчому відділенні (мета і зміст курсу, навчально-методичне забезпечення, методи й форми навчання)»;

– лютий 2021р.: доповідь Бурко О.В. на тему «Формування лінгвокультурної компетентності інокомунікантів на основі занурення в соціокультурний простір носіїв мови» та доповідь Стовпник Н.М. на тему «Позааудиторні види роботи як елемент навчання студентів філологічних і природничих дисциплін»;

– березень 2021 р.: доповідь Корчук О.Ю. та Косяк В.І. на тему «Створення НПП НАУ наукового профілю у системах Google Scholar, ORCID, Researcher ID/Publons»;

– квітень 2021 р.: доповідь Федчук Л.І. «Розвиток усного діалогічного мовлення на різних етапах навчання української мови як іноземної» та доповідь Волкотруб Г. Й. на тему «Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови»;

– травень 2021 р.: доповідь Колчанової А. В. на тему «Репрезентативні системи. Ефективний шлях до навчання» та доповідь Волкотруб Г.Й на тему «Проєкт роботи семінару в 2021-2022 навчальному році».

Майданчик для обговорення професійних проблем

На кафедрі філологічних та природничих дисциплін ЦМО ІМСО працює постійно діючий  науково-методичний семінар. Його метою є підвищення якості освітнього процесу, посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів та зростання рівня їхньої психолого-педагогічної майстерності.

Доповідачі обирають теми, які відповідають їхнім професійним зацікавленням. Середи них – питання філології, природничих дисциплін, педагогіки, методики, психології тощо. Ґрунтовні доповіді, зазвичай супроводжувані яскравими презентаціями, стають поштовхом до жвавих обговорень. У виступах викладачі висвітлюють актуальні проблеми навчального процесу, діляться своїми творчими здобутками, яких на кафедрі чимало, обговорюють створені програми й посібники.

Упродовж 2020/21 навчального року  на засіданнях науково-методичного семінару було обговорено такі питання:

Вересень 2021

1)     Аналіз законодавства про дистанційну освіту в  Україні. Дистанційне навчання студентів-іноземців у виші: можливості, недоліки, проблеми навчання нерідної мови

2)     Рекомендації Міністерства освіти щодо моделей та змісту навчання в умовах карантину

Жовтень 2021

1.        Впровадження онлайн-курсів у систему освіти.

2.        Платформи та сервіси дистанційного навчання (Google Classroom, Edmodo, Canvа, Classtime, Viber та ін.).

Листопад  2021

1.        Увага як особлива форма психічної діяльності людини. Роль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу.

2.        Шляхи підвищення уваги студентів як засіб оптимізації навчальної діяльності

Грудень 2021

1.        Відеоуроки в системі дистанційного навчання.

2.        Психолого-педагогічні аспекти взаємодії викладача й студентів у навчальній діяльності. Інструменти взаємодії зі студентами в дистанційному навчанні.

Січень 2021

1.        Розміщення матеріалів в електронному репозитарії НАУ.

2.        Викладання дисципліни «Країнознавство» на підготовчому відділенні (мета і зміст курсу, навчально-методичне забезпечення, методи й форми навчання).

Лютий 2021

1.        Формування лінгвокультурної компетентності інокомунікантів на основі занурення в соціокультурний простір носіїв мови.

2.        Позааудиторні види роботи як елемент навчання студентів філологічних і природничих дисциплін.

Березень 2021

1. Створення НПП НАУ наукового профілю у системах Google Scholar, ORCID, Researcher ID/Publons

Квітень 2021

1.        Розвиток усного діалогічного мовлення на різних етапах навчання української мови як іноземної.

2.        Акцентуаційні норми сучасної української літературної мови.

Травень 2021

1. Репрезентативні системи. Ефективний шлях до навчання.

22 квітня 2024

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференця

«Світові виміри освітніх тенденцій: когнітивістика, культурологія, аксіологія і мовна підготовка іноземних громадян»

Робоча мова конференції:                 Форма участі:

20 квітня 2023

XVI Міжнародна науково-практична конференція

«Світові виміри освітніх тенденцій: когнітивістика, культурологія, аксіологія і мовна підготовка іноземних громадян»

Робоча мова конференції:                 Форма участі:

 21 квітня 2022

XV Міжнародна науково-практична конференція СВІТОВІ ВИМІРИ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ: КОГНІТИВІСТИКА, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, АКСІОЛОГІЯ І МОВНА ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 21 квітня 2022 року

Робоча мова конференції: Форма участі:

 27 квітня 2021

Конференції слухачів підготовчого відділення 
«Ким пишається моя країна»

Робоча мова конференції: Форма участі:

23 квітня 2021

XIV Міжнародна науково-практична конференція
«Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян»

Робоча мова конференції:Форма участі:

21 квітня 2021

Науково-практична студентська конференція
«Ми не забудемо повік наш рідний дім з ім’ям крилатим НАУ!»

Робоча мова конференції:    Форма участі:

Translate »