Кафедра філологічних та природничих дисциплін

Наука

Наукові напрями дослідження

 1. Мовні одиниці української мови в комунікативно-прагматичному аспекті навчання іноземних громадян.
 2. Типологічний опис спеціальної термінології (фізика, хімія, математика, біологія, механіка тощо) української мови.
 3. Функціонально-когнітивна структура наукового тексту.
 4. Лексикографічний опис авіаційної термінології української мови.
 5. Науково-методичні та педагогічні технології в системі вищої професійної підготовки іноземних громадян.
 6. Історія української мови.
 7. Мовна підготовка іноземних громадян.
 8. Викладання інженерно-технічних і природничих дисциплін у межах довузівської підготовки іноземних громадян.
 9. Технологічний напрям підготовки іноземних спеціалістів.
 10. Культурознавчо-антропоцентричний аспект пропедевтичної підготовки іноземних громадян.

Наукові школи

 1. Історична лексикологія української мови.
 2. Мовна підготовка іноземних громадян
 3. Викладання інженерно-технічних і природничих дисциплін в межах довузівської підготовки іноземних громадян.

 Науково-дослідна робота

 Кафедра працює над держбюджетною (кафедральною) науково-дослідною темою № 13-2022/08.00.00 «Наукові домінанти освітнього дискурсу і формування вторинної мовної особистості».

Термін виконання НДР – 01.09.2022 – 30.06.2026.

Науковий керівник – професор, доктор філологічних наук, професор  Межжеріна Г. В.

Відповідальний виконавець – доцент, кандидат філологічних наук, доцент Федчук Л. І.

Актуальність теми  зумовлена потребою узагальнення перспективного практичного досвіду в галузі методики та педагогіки, оптимізації процесу викладання філологічних та природничих дисциплін в іноземній аудиторії.

Мета науково-дослідної роботи полягає в тому, щоб виявити наукові домінанти освітнього дискурсу, дослідити синтез інноваційних процесів у галузі філологічних та природничих наук, удосконалити науково-методичні та педагогічні технології і формування вторинної мовної особистості в системі вищої професійної підготовки іноземних громадян. Досягнення поставленої мети передбачає: 1) здійснення лінгвістичних та літературознавчих досліджень у функціонально-когнітивному та прагматичному аспектах; 2) здійснення дослідження теоретичних проблем у галузі природничих наук, пов’язаних зі змістом дисциплін, які викладають на підготовчому відділенні для іноземних громадян; 3) здійснення досліджень у галузі методики викладання гуманітарних і природничих дисциплін іноземним слухачам підготовчого відділення та іноземним студентам освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр».

Викладачі кафедри захистили 15 кандидатських дисертацій, 1 докторську дисертацію. На кафедрі систематично оновлюється фонд науково-дослідної і методичної літератури.

Конференції та семінари

Щороку кафедра проводить:

– Міжнародну науково-практичну конференцію «Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян». У ній беруть участь колеги з Америки, Китаю, Болгарії, Польщі й України. Також викладачі кафедри долучаються до роботи міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій;

– науково-практичну студентську конференцію «НАУ єднає світ»;

– конференцію  слухачів підготовчого відділення «Ким пишається моя країна»;

– науково-методичний семінар кафедри, метою проведення якого є підвищення якості освітнього процесу, посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів та зростання рівня їхньої психолого-педагогічної майстерності.

Translate »