Пріоритетними напрямами розвитку міжнародної освіти університету є:

  • гармонізація навчальних планів НАУ з навчальними планами провідних авіаційних університетів світу, приведення до відповідності сучасним вимогам авіаційної галузі;
  • введення авіаційних дисциплін у навчальні плани «неавіаційних» спеціальностей, галузі потрібні
  • авіаційні менеджери, економісти, психологи, юристи, міжнародники;
  • принципове удосконалення рівня викладання дисциплін професійною англійською мовою;
     широке залучення провідних викладачів НАУ до системи підготовки та перепідготовки авіаційних кадрів.

Зростання міжнародного іміджу університету забезпечується розвитком двосторонніх відносин з провідними вищими навчальними закладами та організаціями світу. Зокрема, підписано угоду про створення Міжнародної асоціації авіаційної та аерокосмічної освіти (ALICANTO).

Розроблено комплексну програму щодо розширення експорту освітніх послуг та збільшення кількості іноземних студентів у НАУ на 2019 – 2029 роки.

Комплекс заходів передбачає розвиток співпраці з провідними міжнародними організаціями, в першу чергу, авіаційного спрямування;

  • розвиток багатосторонніх взаємовідносин у межах міжнародних освітянських асоціацій та двосторонніх угод з провідними університетами світу;
  • розширення участі у реалізації міжнародних проектів та програм ЄС, Канади, США;
  • розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційних спеціалістів різних країн світу;
  • удосконалення співпраці з провідними розробниками та виробниками авіаційно-космічної техніки (ДП «АНТОНОВ», АТ «МОТОР СІЧ», ДП «Завод 410 ЦА», КБ «ЛУЧ») у галузі підготовки, перепідготовки та проходження практики студентами університету.

Важливою складовою є створення консультативно-інформаційних та навчально-наукових центрів університету за кордоном із залученням до роботи у них випускників-іноземців. Реалізація програми щодо розширення експорту освітніх послуг та збільшення кількості іноземних студентів у НАУ посилить міжнародний імідж України як авіаційної держави та підвищить конкурентоздатність університету, як одного з провідних закладів вищої освіти світової системи авіаційної галузі освіти.

Translate »