Координатори  мобільності  2024

 
УкрEngPhoto

 Аерокосмічний факультет

МАСЛАК Тетяна

tetiana.maslak@npp.nau.edu.ua

Aerospace Faculty

Tetiana MASLAK

tetiana.maslak@npp.nau.edu.ua 

  Факультет архітектури, будівництва та дизайну

ОМЕЛЬЧЕНКО Катерина Вікторівна

kateryna.omelchenko@npp.nau.edu.ua

Faculty of Architecture, Civil Engineering and Design

Kateryna OMELCHENKO

kateryna.omelchenko@npp.nau.edu.ua

 Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

ЧЕРНЯК Лариса Миколаївна

larysa.cherniak@npp.nau.edu.ua

Faculty of Environmental Safety, Engineering and Technology

Larysa CHERNIAK

larysa.cherniak@npp.nau.edu.ua

Факультет комп’ютерних наук та
технологій 

ЛУКАШЕНКО Вікторія 

viktoriia.lukashenko@npp.nau.edu.ua

 

Faculty of Cybersecurity, Computer and Software Engineering

Viktoriia LUKASHENKO

v.v.lukashenko@gmail.com

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій

ГУМЕН Микола Борисович 

 mykola.humen@npp.nau.edu.ua 

Faculty of
Air Navigation, Electronics and Telecommunications

 

Mykola HUMEN

 

mykola.humen@npp.nau.edu.ua 

Факультет лінгвістики
та соціальних комунікацій

 

СІБРУК Анастасія Володимирівна

 

anastasiia.sibruk@npp.nau.edu.ua

Faculty of
Linguistics and Social Communications

 

Anastasiia SIBRUK

anastasiia.sibruk@npp.nau.edu.ua

 

Факультет
міжнародних відносин

 

БУШОК Олександр Олександрович

 

oleksandr.bushok@npp.nau.edu.ua

Faculty of International Relations

 

Oleksandr BUSHOK

 

oleksandr.bushok@npp.nau.edu.ua

Юридичний факультет

МИРОНЕЦЬ Оксана Миколаївна 

 

oksana.myronets@npp.nau.edu.ua

 

Faculty of Law

 Oksana MYRONETS

 

oksana.myronets@npp.nau.edu.ua

Факультет
економіки та бізнес-адміністрування 

ПОЛОУС Ольга Вікторівна

olha.polous@npp.nau.edu.ua

Faculty of Economics and Business Administration

Olha POLOUS

olha.polous@npp.nau.edu.ua 

Факультет транспорту, менеджменту, логістики

 ФЕДОРЧУК Олександр Михайлович

 oleksandr.fedorchuk@npp.nau.edu.ua

Faculty of Transport, Management and Logistic

  Oleksandr FEDORCHUK

oleksandr.fedorchuk@npp.nau.edu.ua

Факультет
кібербезпеки та програмної інженерії

 КОВАЛЕНКО Юлія Борисівна

yuliia.kovalenko@npp.nau.edu.ua

 Faculty of Cyber Security and Software Engineering

Yuliia KOVALENKO

 

yuliia.kovalenko@npp.nau.edu.ua

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

 СЕЧЕЙКО Олена Віталіївна

olena.secheiko@npp.nau.edu.ua

Educational and Scientific Institute of Education Development

Olena SECHEIKO

olena.secheiko@npp.nau.edu.ua

Translate »