Вартість підготовки фахівця ОС Бакалавр на 2022/2023 н.р.

Tuition Fees, Bachelor Degree, 2022/2023

Спеціальність

Direction

Українська

Ukrainian

Англійська English
UAHUSDUAHUSD
022 Дизайн  Design601501719  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Information, library and archival studies

601501719  
035 Філологія Philology601501719  
051 Економіка Economics

Міжнародна економіка

International Economics

601501719  
053 Психологія Psychology601501719  
054 Соціологія Sociology601501719  
061 Журналістика Journalism601501719  
071 Облік та оподаткування Accounting and Taxation546801562  

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Finance, Banking and Insurance

546801562  
073 Менеджмент   Management

Логістика

Logistics

546801562696801991

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Management of Foreing Economic Activity

546801562696801991
075 Маркетинг Marketing 546801562  
081 Право Law601501719751502148
101 Екологія Ecology  546801562  

121 Інженерія програмного забезпечення

Software Engineering

656201875806202304

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Computer Sciences and Infornation Technologies

601501719  
123 Комп’ютерна інженерія Computer Engineering Комп’ютерні системи та мережі Computer Systems аnd Networks601501719751502148
125 Кібербезпека Cybersecurity

Системи та технології кібербезпеки

Cybersecurity Systems аnd Technologies

601501719751502148
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Aircraft and Rocket Engineering

Літаки і вертольоти

Aircrafts and Helicopters

601501719  

Обладнання повітряних суден

Aircraft equipment

601501719738202700
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Electrical Energetics, Electrical Engineering and Electrical Mechanics601501719  

142 Енергетичне машинобудування

Power-Plant Engineering

Газотурбінні установки та компресорні станції

Gas Turbine Plants And Compressor Stations

601501719  

151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології        Automation and Computer-Integrated Technologies

Автоматика та автоматизація на транспорті Automatics and Automation  in Transport 601501719751502148

Комп’ютеризовані системи управління та автоматики

Computer-Aided Control Systems And Automatics

601501719751502148
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва Computer-Integrated Technological Processes of Production601501719  

153 Мікро-та наносистемна техніка 

Micro- and nano-system technology

Фізична та біомедична електроніка

Physical and biomedical electronics 

451101289  
162 Біотехнології та біоінженерія Biotechnologies and Biological EngineeringФармацевтична біотехнологія Pharmaceutical Biotechnology451101289  

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Ecological Biotechnology and Bioenergetics

451101289  
171 Електроніка Electronics 

Електронні системи  Electronic Systems  

451101289  
172 Телекомунікації та радіотехніка Telecommunications and Radio Engineering

Телекомунікаційні системи та мережі

Telecommunication Systems and Networks

601501719  

173 Авіоніка  Avionics   

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

Complexes of Flight and navigation equipment

601501719751502148
191 Архітектура та містобудування Architecture and town planningДизайн архітектурного середовища Architectural environment design601501719  
192 Будівництво та цивільна інженерія Construction and Civil Engineering601501650751502148
193 Геодезія та землеустрій Geodesy and Land Survey601501650  
231 Соціальна робота Social work601501650  
242 Туризм Tourism601501650  

272 Авіаційний транспорт          Aviation Transport 

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів  Aircraft Maintenance Engineering820202344970202772
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів Airport Work Technologies and Technical Equipment820202344970202772
Льотна експлуатація повітряних суденF light Operation of Aircrafts9706027731120603202
272 Авіаційний транспорт         Aviation Transport Безпілотні авіаційні комплекси Unmanned Aircraft Complexes 601501719  
Обслуговування повітряного рухуAir Traffic Services601501719751502148
Системи аеронавігаційного обслуговуванняAir Navigation Systems601501719  
275 Транспортні технології  Transport TechnologiesОрганізація перевезень і управління на транспорті(повітряному)Air Transportation Management546801562696801991
Мультимодальний транспорт і логістика Multimodal Transport and Logistics546801562  
Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезеньBoard Support Air Passenger Traffic546801562  

292 Міжнародні економічні відносини

International economic relations

Міжнародні економічні відносини

International economic relations

673001923823002352

293 Міжнародне право

International Law

Міжнародне право

International Law

673001923823002352

Translate »