Національний авіаційний університет

 

 Вартість підготовки фахівця ОС Магістр на 2023/2024 н.р.
Ціни вказані за 1 рік навчання українською мовою. Навчання в англомовній групі  здійснюється за умови формування групи (мінімум 10 осіб на ОС «Магістр») та додатково  оплачується сума 15 000 грн / 410$  за рік

Спеціальність, Direction Українська
Ukrainian
UAH USD
022 Дизайн Design 60500 1654
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Information, Library and Archival Business
60500 1654
035 ФілологіяPhilology 60500 1654
051 Економіка  Economics 60500 1654
053 ПсихологіяPsychology 60500 1654
054 Соціологія  Sociology 60500 1654
061 ЖурналістикаJournalism 60500 1654
071 Облік та оподаткування

Accounting and Taxation

54900 1501
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Finance, Banking , Snsurance and the Stock Market
54900 1501
073 Менеджмент  Management Логістика
Logistics
54900 1501
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Management of Foreign Economic Activity
54900 1501
075 МаркетингMarketing 54900 1501
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьBusiness, Trade and Exchange Activities 54900 1501
081 ПравоLaw Science 68350 1869
101 ЕкологіяEcology 54900 1501
113 Прикладна математикаApplied Mathematics 65900 1802
121 Інженерія програмного забезпеченняSoftware Engineering 75190 2056
122 Комп’ютерні наукиComputer Science 68350 1869
123 Комп’ютерна інженеріяComputer Engineering 68350 1869
124 Системний аналізSystem analysis 63090 1725
125 Кібербезпека
Cybersecurity
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Security of Infornation and Communication systems
63090 1725
Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Office and Information Management
63090 1725
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Aircraft and Rocket Engineering
Літаки і вертольоти
Aircrafts and Helicopters
75190 2056
Обладнання повітряних суден
Aircraft Equipment
75190 2056
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Electrical Energetics, Electrical Engineering and Electrical Mechanics
Енергетичний менеджмент
Energy Management
68350 1869
Електротехнічні системи електроспоживання
Electrical Power Consumption Systems
63090 1802
142 Енергетичне машинобудування
Power-Plant Engineering
Газотурбінні установки і компресорні станції
Gas Turbine Plants and Compressor Stations
75190 2056
161 Хімічні технології та інженерія
Chemical Technology and Engineering
54900 1501
162 Біотехнології та біоінженерія 

Biotechnologies and Biological Engineering

Фармацевтична біотехнологія Pharmaceutical Biotechnology 48000 1313
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
Ecological Biotechnology and Bioenergetics
48000 1313
171 ЕлектронікаElectronics Електронні системи
Electronic systems
48000 1313
172 Електронні комунікації та радіотехніка

Electronic Communications and radio engineering

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
Radio Communication Broadcasting and TV Devices
72460 1982
Радіоелектронні пристрої, системи та комплексиRadio Electronic Devices, Systems and Complexes 72460 1982
Телекомунікаційні системи та мережіTelecommunication Systems and Networks 72460 1982
Біотехнічні та медичні апарати і системиBiotechnical and Medical Apparatus and Systems 65620 1795
173 АвіонікаAvionics   Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
Complexes of Flight and Navigation Equipment
63090 1802
186 Видавництво та поліграфія
Publishing and Polygraphic Business
63090 1802
191 Архітектура та містобудування
Architecture and Urban Planning
60500 1654
192 Будівництво та цивільна інженерія
Construction and Civil Engineering         
60500 1654
193 Геодезія та землеустрій
Geodesy and Land Survey
60500 1654
231 Соціальна роботаSocial Work 60500 1654
242 ТуризмTourism 60500 1654
272 Авіаційний транспорт
Aviation Transport
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів Aircraft Maintenance Engineering 105260 2878
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
Airport Work Technologies and Technical Equipment
105260 2878
Обслуговування повітряного руху
Air Traffic Services
65620 1795
Системи аеронавігаційного обслуговування
Air Navigation Systems
65620 1795
275 Транспортні технології (на повітряному транспорті) Air Transport Technologies Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
Air Transportation Management
54900 1501
Мультимодальний транспорт і логістика
Multimodal Transport and Logistic
54900 1501
281 Публічне управління та адміністрування 54900 1501
291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії
International Relations, Public Communication and Regional Studios
80900 2212
292 Міжнародні економічні відносини
International Economic Relations
80900 2212
293 Міжнародне право
International Law
80900 2212

* фіксованою є ціна у гривні, ціна в USD перерахована з урахуванням середнього курсу валюти на 04.07.23, що складає 1 дол. = 36,56 гривень, та може бути змінена у зв’язку зі зміною курсу валют.

Translate »