Національний авіаційний університет

 Вартість підготовки фахівця ОС Бакалавр на 2023/2024 н.р.
Ціни вказані за 1 рік навчання українською мовою. Навчання в англомовній групі  здійснюється за умови формування групи (мінімум 12 осіб на ОС «Бакалавр») та додатково оплачується сума 15 000 грн / 410$  за рік.

Спеціальність
Direction

Українська
Ukrainian

UAH USD
022 Дизайн  Design 60150 1645
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Information, Library and Archival Business
60150 1645
035 Філологія Philology 60150 1645
051 Економіка Economics Міжнародна економіка
International Economics
60150 1645
053 Психологія Psychology 60150 1645
054 Соціологія Sociology 60150 1645
061 Журналістика Journalism 60150 1645
071 Облік і оподаткування Accounting and Taxation 54680 1495
073 Менеджмент   Management Логістика
Logistics
54680 1495
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Management of Foreing Economic Activity
54680 1495
075 Маркетинг Marketing    54680 1495
081 Право Law 60150 1645
101 Екологія Ecology    54680 1495
121 Інженерія програмного забезпечення Software Engineering 65620 1794
122 Комп’ютерні науки
Computer Sciences
60150 1645
123 Комп’ютерна інженерія Computer Engineering  Комп’ютерні системи та мережі Computer Systems аnd Networks 60150 1645
125 Кібербезпека та захист інформації Cybersecurity and information protection Системи та технології кібербезпеки Cybersecurity Systems аnd Technologies 60150 1645
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Aircraft and Rocket Engineering Літаки і вертольоти
Aircrafts and Helicopters
60150 1645
Обладнання повітряних суден
Aircraft equipment
60150 1645
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Electrical Energetics, Electrical Engineering and Electrical Mechanics 60150 1645
142 Енергетичне машинобудування

Power-Plant Engineering

Газотурбінні установки та компресорні станції

Gas Turbine Plants And Compressor Stations

60150 1645
162 Біотехнології та біоінженерія Biotechnologies and Biological Engineering Фармацевтична біотехнологія Pharmaceutical Biotechnology 45110 1289
Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Ecological Biotechnology and Bioenergetics

45110 1289
171 Електроніка Electronics   Електронні системи
Electronic Systems  
45110 1289
172 Електронні комунікації та радіотехніка

Electronic Communications and radio engineering

Телекомунікаційні системи та мережі
Telecommunication Systems and Networks
60150 1645
173 Авіоніка
Avionics   
Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
Complexes of Flight and navigation equipment
60150 1645
191 Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 60150 1645
192 Будівництво та цивільна інженерія
Construction and Civil Engineering
60150 1645
193 Геодезія та землеустрій
Geodesy and Land Survey
60150 1645
231 Соціальна робота Social work 60150 1645
242 Туризм і рекреація
Tourism and Recreation
60150 1645
272 Авіаційний транспорт
Aviation Transport 
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів Aircraft Maintenance Engineering 82020 2344
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
Airport Work Technologies and Technical Equipment
82020 2344
Льотна експлуатація повітряних суден
Flight Operation of Aircrafts
97060 2773
272 Авіаційний транспорт

Aviation Transport 

Безпілотні авіаційні комплекси Unmanned Aircraft Complexes  60150 1645
Обслуговування повітряного руху
Air Traffic Services
60150 1645
Системи аеронавігаційного обслуговування
Air Navigation Systems
60150 1645
275 Транспортні технології
Transport Technologies      
Організація перевезень і управління на транспорті(повітряному)
Air Transportation Management
54680 1495
Мультимодальний транспорт і логістика
Multimodal Transport and Logistics
54680 1495
Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень
Board Support Air Passenger Traffic
54680 1495
292 Міжнародні економічні відносини
International economic relations
Міжнародні економічні відносини
International economic relations
95660 2617
293 Міжнародне право
International Law
Міжнародне право
International Law
95660 2617

* фіксованою є ціна у гривні
ціна в USD перерахована з урахуванням середнього курсу валюти на 04.07.2023, що складає 1 дол. = 36,56 гривень, та може бути змінена у зв’язку зі зміною курсу валют.

Translate »