121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

Магістр з інженерії програмного забезпечення

Програмні результати навчання

Знати і застосовувати сучасні професійні правові документи з Інженерії програмного забезпечення.Оцінювати і обирати ефективні методи впровадження, супроводу програмного забезпечення та управління відповідними процесами на всіх етапах життєвого циклу.Будувати і досліджувати моделі інформаційних процесів у прикладної області.Виявляти інформаційні потреби і класифікувати дані для проектування програмного забезпечення.Розробляти, аналізувати, обґрунтовувати та систематизувати вимоги до програмного забезпечення.Розробляти і оцінювати стратегії проектування програмних засобів, обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати варіанти проектних рішень з точки зору якості кінцевого програмної продукту, ресурсних обмежень та інших факторів.Аналізувати оцінювати і застосовувати на системному ріні сучасні програмні платформи для розв’язання складних задач інженерії програмного забезпечення.Розробляти і модифікувати архітектуру програмного забезпечення для реалізації вимог замовника.Обґрунтовано вибирати парадигми і мови програмування для розроблення програмного забезпечення та застосовувати на практиці сучасні засоби розроблення програмного забезпечення.Модифікувати існуючі та розробляти нові алгоритми детального проектування програмного забезпечення.Забезпечувати якість на всіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення у тому числі з використанням релевантних моделей та методів оцінювання, а також засобів автоматизованого тестування і верифікації програмного забезпечення.Приймати ефективні організаційно управлінські рішення в умовах невизначеності та зміни вимог, порівнювати альтернативи та оцінювати ризики.Конфігурувати програмне забезпечення керувати його змінами та розробленням програмної документації на всіх етапах життєвого циклу.Прогнозувати   розвиток   програмних  систем  та інформаційних технологій.Здійснювати  реінжиніринг     програмного  забезпечення відповідно до вимог замовника.Планувати, організовувати та здійснювати тестування програмного забезпечення.Збирати,аналізувати  та      оцінювати інформацію,використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела для розв’язання наукових і прикладних задач.

Translate »