МІЖНАРОДНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМСО – ЕКСПОРТЕР МІЖНАРОДНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІМСО

здійснює інформаційно-іміджеві заходи за кордоном з метою  популяризації отримання вищої освіти у Національному авіаційному університеті;

організує надання освітніх послуг іноземним громадянам;

сприяє міжнародній академічній мобільності студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, забезпечує їх інтеграцію у міжнародний освітній простір;

встановлює нові та розвиває існуючі контакти із закордонними університетами, організаціями та установами

Документи, що регламентують діяльність  ІМСО:

Положення про службові відрядження працівників НАУ в межах України та за кордон

Порядок прийому на навчання iноземцiв та осіб без громадянства

Положення IМСО

Стратегія інтернаціоналізації

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ З РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

досягнення передових позицій у міжнародних рейтингах кращих університетів світу;

формування мережі закордонних інформаційних та рекрутаційних центрів;

укладання міжнародних угод про співпрацю у сфері освіти і науки із закордонним закладами вищої освіти, організаціями та установами;

організація набору іноземців на навчання та підвищення якості їх підготовки;

посилення наукової складової в навчальному процесі;

реалізація програм післядипломної освіти для іноземних громадян;

забезпечення входження Університету до міжнародних освітніх і наукових консорціумів, асоціацій тощо;

розвиток інфраструктури проживання іноземних громадян

ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

 

толерантне відношення до іноземців;

помірні витрати на проживання в Україні;

доступна вартість вищої освіти;

підтверджена репутація, авторитет і досягнення одного з найстаріших університетів України;

отримання освіти за загальноприйнятною у більшості країн схемою: бакалавр – магістр;

наявність в Університеті підготовчого відділення для іноземних слухачів;

можливість продовження навчання з дипломом Університету європейського зразка у будь-якій країні світу;

наявність в Університеті власних гуртожитків для іноземних громадян;

наявність англомовного проекту навчання.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ В УКРАЇНІ

унікальні історичні традиції;

високий рівень освітньої культури;

гостинність і доброзичливість українців

 

Translate »