Про нас

МІЖНАРОДНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМСО – ЕКСПОРТЕР МІЖНАРОДНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІМСО

здійснює інформаційно-іміджеві заходи за кордоном з метою  популяризації отримання вищої освіти у Національному авіаційному університеті;

організує надання освітніх послуг іноземним громадянам;

сприяє міжнародній академічній мобільності студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, забезпечує їх інтеграцію у міжнародний освітній простір;

встановлює нові та розвиває існуючі контакти із закордонними університетами, організаціями та установами

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ З РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

досягнення передових позицій у міжнародних рейтингах кращих університетів світу;

формування мережі закордонних інформаційних та рекрутаційних центрів;

укладання міжнародних угод про співпрацю у сфері освіти і науки із закордонним закладами вищої освіти, організаціями та установами;

організація набору іноземців на навчання та підвищення якості їх підготовки;

посилення наукової складової в навчальному процесі;

реалізація програм післядипломної освіти для іноземних громадян;

забезпечення входження Університету до міжнародних освітніх і наукових консорціумів, асоціацій тощо;

розвиток інфраструктури проживання іноземних громадян

 

ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

 толерантне відношення до іноземців;

помірні витрати на проживання в Україні;

доступна вартість вищої освіти;

підтверджена репутація, авторитет і досягнення одного з найстаріших університетів України;

отримання освіти за загальноприйнятною у більшості країн схемою: бакалавр – магістр;

наявність в Університеті підготовчого відділення для іноземних слухачів;

можливість продовження навчання з дипломом Університету європейського зразка у будь-якій країні світу;

наявність в Університеті власних гуртожитків для іноземних громадян;

наявність англомовного проекту навчання.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ В УКРАЇНІ

унікальні історичні традиції;

високий рівень освітньої культури;

гостинність і доброзичливість українців

 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В УНІВЕРСИТЕТІ

 Підготовче відділення

Іноземні громадяни, які не володіють мовою викладання (української або англійською), можуть її вивчати на підготовчому відділенні протягом одного року. Навчання здійснюється за наступними напрямами: інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний та гуманітарний.

Протягом навчання іноземні студенти вивчають українську мову, країнознавство, математику, фізику, хімію, інформатику, біологію та інші дисципліни, залежно від обраного напрямку.

За підсумками навчального року складаються випускні іспити. При позитивних результатах студенти отримують «Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян».

Бакалаврат і магістратура

Для іноземних громадян Університет здійснює професійну, наукову та практичну підготовку з метою отримання освітнього ступеню бакалавр і магістр. Термін навчання складає 4 роки та 1,5 роки відповідно. Навчання здійснюється українською та англійською мовами.

Післядипломна освіта

Іноземні громадяни можуть навчаться у аспірантурі і докторантурі Університету за умови наявності диплома магістра та демонстрування здібностей до наукової і дослідницької роботи. Для отримання ступеня кандидата наук (PhD) або доктора наук (DSc) необхідно підготувати та захистити дисертаційну роботу. Термін навчання складає 4 роки.